Examen de bacalaureat fără incidente la Cluj

În data 18 august, s-a desfășurat proba scrisă la alegere a profilului și a specializării – proba E.d). din cadrul Examenului național de Bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2022. Cei 446 de candidați prezenți la această probă scrisă au optat pentru una dintre următoarele 10 discipline, la alegere a profilului și a specializării_ Biologie -, Chimie -, Fizică -, Economie -, Filosofie -, Geografie -, Informatică -, Logică şi argumentare -, Sociologie – şi Psihologie-, iar 81 de candidați nu s-au prezentat la această proba scrisă.

Pentru 275 de candidați, înscriși la această sesiune a examenului național de Bacalaureat, nota obținută la proba E.d), este recunoscută din sesiunile anterioare.

 În județul Cluj, nu s-au înregistrat situații care să impună desfășurarea acestei probe cu subiecte de rezervă și nici situații de fraudă sau tentativă de fraudă. 

Vineri, 19 august 2022, se desfășoară ultima probă scrisă la limba și literatura maternă – proba E.b). pentru candidații care au studiat în limba minorităților naționale.

În perioada 22-29 august 2022 se vor desfășura probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, în limba maternă, într-o limbă de circulație internațională, precum și evaluarea competențelor digitale. 

Afișarea primelor rezultate, în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 31 august 2022 (până la ora 12:00). Contestațiile pot fi depuse în aceeași zi, în centrul de examen, în intervalul orar 12:00–18:00 sau pot fi transmise prin mijloace electronice, pe adresele afișate la avizierele centrelor de examen, sens în care candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor (perioada 1-2 septembrie 2022), vor fi comunicate sâmbătă, 3 septembrie 2022.

Nota minimă de promovare, pentru fiecare probă scrisă, este 5 (cinci), iar media finală pentru promovarea examenului național de Bacalaureat este cel puțin 6 (șase).

Related posts

Leave a Comment