Eveniment editorial

În curând, la iţiativa şi cu sprijinul unui grup de investitori din Statele Unite, cu suportul a numeroşi români din diaspora, prin delegarea şi strategia managerială încredinţată unei jurnaliste americane de origine româna de la un cotidian californian, prima adaptare integrală în versuri a textelor Bibliei, va vedea lumina tiparului pentru toţi vorbitorii de limbă româna.“Actiunea grupului se înscrie în efortul logistic şi mediatic de promovare a valorilor şi spiritului multicultural universal, menită să încurajeze, totodată, participarea într-o competiţie cu şanse egale a tuturor naţiunilor lumii printre care şi cea a românilor şi a vorbitorilor de limba româna de pretutindeni, la recunoaşterea identităţii de sine” susţine strategul şi preşedintele grupului de initiativă.
“Aceasta este poarta deschisă tuturor celor care cred că prin participarea lor pot îmbogăţi patrimoniul cultural şi ştiintific universal fără graniţele trasate de ideologii, religii, strategii, nivel de dezvoltare economică şi alte invective discriminatorii la adresa individului mileniului ce-l parcurgem. Aş mai adăuga că a face loby sau a face cunoscută o cultură şi limbă, un talent, indiferent de poziţia geografică, este doar o parte a căii paşnice de comunicare interetnică ceea ce pentru noi înseamnă şi este recunoscut că încă lipseşte din armonia generală a patrimoniului spiritual şi cultural mondial” declară managerul general al grupului de iniţiativă.
Potrivit declaraţiei Managerului Diviziei Româneşti, Paula Marissa Bojiuc, aderăm şi noi la ideea că “Ceea ce încercăm să punem laolaltă este foarte sensibil şi chiar ideal dar nu imposibil, este probabil visul oricărui iubitor de pace şi cultură de pretutindeni; nimeni nu-i mai superior sau inferior pentru că împărtăşeşte o anumita credinţă sau cultura, sau pentru că trăieşte sau nu într-un sistem politic sau ţară anume” .

Urmare a acestei iniţiative de mult aşteptate, pentru cititorii rubricii “Miez de învăţătură”, temporar, afişarea pe site a textelor Noului Testament, adaptate în versuri, va fi modificată şi armonizată în concordanţă cu strategia logistică şi de mediatizare sugerată de grupul de investitori din SUA. Întreaga lucrare, incluzând toate cărţile Bibliei, respectiv Vechiul şi Noul Testament, va fi publicată într-un număr de 21 de volume cuprinse în colecţia intitulată “Carte pentru suflet”, într-o ediţie de excepţie, atât pentru România cât şi pentru diaspora româna, şi nu numai, din întreaga lume.

Cu acest prilej, ţin să le mulţumesc tuturor celor care s-au implicat în această “strădanie apostolică” a vremurilor moderne, materializată în tipărirea unei lucrări unice în literatura română. Le mulţumesc acestor oameni, pentru care “liantul” menit a ne ţine mereu aproape unii de alţii, indiferent de distanţele care ne despart, este credinţa noastră.

Vom reveni cu amanunte.

Related posts

Leave a Comment