Două note de 10 la examenul de Bacalaureat în județul Cluj

Ministerul Educației, Inspectoratul Școlar Județean Cluj au publicat astăzi, 8 iulie 2024, pe site-ul bacalaureat.edu.ro, rezultatele obținute de către absolvenții studiilor liceale care au susținut probele scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat, în sesiunea iunie-iulie 2024. Doi candidați au obținut nota 10. Organizarea examenului de Bacalaureat a provocat și un scandal la nivel național. Trei inspectorate școlare, din Cluj, Alba și Bihor, au refuzat să ofere elevilor care au studiat în limba maghiară posibilitatea ca lucrările lor să fie corectate de profesori care predau la licee cu predare în limba maghiară. Acest lucru i-a nemulțumit pe elevi și pe părinți, care ar putea contesta în Justiție organizarea integrală a examenului. Inspectorul școlar general al județului Cluj, Marinela Marc, a declarat că nu avea cadrul legal pentru a îndeplini solicitarea elevilor care au studiat în limba maghiară. Totuși, cu același cadru legal, alte inspectorate școlare județene au oferit elevilor această posibilitate.

Rezultatele au fost afișate atât pe pagina web dedicată, cât și în cele 17 centre de examen, organizate la nivelul județului Cluj. Afișarea rezultatelor s-a realizat prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului, în concordanță cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR).

La nivelul județului Cluj, pentru promoția curentă, rata de promovare este de 88,9% (87,2% – sesiunea iunie-iulie 2023), iar pentru promoțiile anterioare -35,81 % (35,00% – sesiunea iunie-iulie 2023). Rata cumulată de promovare_înainte de contestații_ este de 85,26%, în creștere față de sesiunea iunie-iulie 2023 a examenului național de Bacalaureat (82,95%).

În această sesiune a examenului național de Bacalaureat au promovat 3.888 candidați, dintr-un total de 4.560 de candidați prezenți. Dintre aceștia, 3.777 candidați provin din promoția curentă, iar 111 candidați sunt din promoțiile anterioare.

În județul Cluj, Doi candidați au obținut media 10 la examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2024. Elevii provin de la următoarele unități de învățământ preuniversitar: Colegiul Național Gheorghe Șincai, Cluj-Napoca (1), Colegiul Național Emil Racoviță, Cluj-Napoca (1).

La nivelul județului Cluj, pe discipline de examen, situația candidaților care au obținut note de 10 la probele scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat 2024, este următoarea:

  • E.a) 19 candidați au obținut nota 10 la proba de Limba și literatura română;
  • E.b) – candidați au obținut nota 10 la proba de Limba și literatura maternă;
  • E.c) 153 de candidați au obținut nota 10 la proba obligatorie a profilului (Matematică/ Istorie);
  • E.d) 225 de candidați au obținut nota 10 la proba la alegere a profilului și a specializării.

„Afișarea primelor rezultate obţinute de elevii judeţului Cluj la examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie 2024, care ne situează pe primul loc la nivel național, ne-a adus satisfacție și bucuria de a vedea munca constantă, desfășurată pe parcursul anilor de liceu, încununată de succes. Vă felicit, dragi absolvenți ai claselor a XII-a, pentru că ați avut încredere în voi și ați dovedit că Examenul de Bacalaureat este adevăratul examen de maturitate, că sunteți pregătiți pentru confruntarea cu viaţa, convinși că ceea ce ați realizat până acum înseamnă enorm pentru reușita în viață, fie că vorbim mai departe de înscrierea la universitate, în învățământul postliceal sau de încadrarea pe piața muncii. Rezultatele reflectă, desigur, munca tuturor celor implicați în procesul de pregătire a examenelor. În acest sens, un gând de mulțumire se îndreaptă înspre părinţii voștri. Stimaţi părinţi, sunt convinsă că pe parcursul anilor de liceu, aţi fost mereu alături de copiii dumneavoastră, că aţi făcut totul pentru a le asigura bunăstarea şi condiţiile necesare studiilor, că aţi suferit alături de ei în momentele mai dificile şi că i-aţi susţinut în devenirea lor profesională și umană. Astăzi, vă puteţi bucura din plin de reuşita lor, de faptul că eforturile depuse de ei le recompensează pe ale dumneavoastră. Nu în ultimul rând, îi felicit pe toţi colegii mei profesori care au făcut eforturi pentru a se adapta la realitățile timpurilor pe care le-am trăi în ultimii ani, pentru modul în care și-au concentrat atenția asupra fiecărui elev în parte. Stimați colegi, ați muncit cu seriozitate, v-ați implicat și ați răspuns provocărilor profesionale, contribuind astfel la schimbare și la succes. Știu ce înseamnă să lucrezi cu un elev care intră în clasa a IX-a cu o medie la Evaluarea națională sub 5,00 și să reușești performanța ca același elev să obțină nota 6,00 pentru a promova examenul de bacalaureat și îmi exprim toată aprecierea pentru acele cadre didactice care reușesc, printr-un efort extraordinar, această performanță, despre care se vorbește mai puțin.

Înca o dată, mulţumiri şi felicitări tuturor celor implicaţi în pregătirea examenelor naționale din acest an! Felicitări și autorităților publice, care au depus eforturi constante ca în școli să fie asigurate condițiile necesare desfășurării unui proces educațional de calitate,  pentru susținerea performanței!

Celebrul filozof Voltaire afirma că „Un succes care nu are urmări nu înseamnă nimic”, de aceea vă urez să gestionați cu înțelepciune succesul de azi în alegerea drumului pe care veți păși mai departe și să nu uitați că echilibrul și reușita în viață conferă respectul valorilor și capacitatea de învățare pe tot parcursul vieții. Așadar, mult succes mai departe tuturor!” Marinela Marc, inspector școlar general la Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

Eventualele contestații se pot depune, astăzi, 8 iulie 2024, în intervalul orar 12:00-18:00, în centrul de examen sau pot fi transmise prin mijloace electronice, pe adresele afișate la avizierele centrelor de examen în care candidații au susținut probele scrise. Împreună cu contestația, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi comunicate în data de 12 iulie 2024.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții: recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale; susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea; obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.

Related posts

Leave a Comment