Diversitatea lingvistică şi culturală, celebrată de elevii Liceului „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca


Cu prilejul Zilei Europene a Limbilor, echipa de implementare a Proiectului de Parteneriat Multilateral Comenius, “My town- my little homeland in Europe” a lansat, oficial acest demers, la Liceul “Lucian Blaga” din Cluj-Napoca.Elevii din ciclul primar au participat la atelierele care s-au desfășurat în școală cu acest prilej și care au vizat celebrarea diversității lingvistice și încurajarea învățării limbilor străine. Ei au interpretat cântece din repertoriul pentru copii în diferite limbi, însoțite de costume și dansuri tradiționale, au confecționat stegulețe și au realizat cărți poștale, postere, au răsfoit cărți din literatura specifică vârstei, traduse în diferite limbi, au stabilit corespondețe lingvistice între termeni din vocabularul lor activ, au identificat conotațiile propriului nume în alte limbi.

Proiectul “My town – my little homeland in Europe” va fi implementat prin intermediul sprijinului financiar obținut în cadrul Programului Sectorial Comenius al Programului de Invatare pe Tot Parcursul Vietii și este finanțat de Comisia Europeană. În cadrul acestui proiect participă 9 instituții școlare din 8 țări europene: Polonia (care şi coordonnează proiectul), România, Turcia, Grecia, Franța, Marea Britanie, Spania și Portugalia. Activitățile complementare proiectului se vor derula în perioada 2013-2015.

Scopul principal al proiectului vizează dezvoltarea conștiintei interculturale și lingvistice în rândul elevilor și cadrelor didactice, a unui model de gândire fundamentat pe importanța relațiilor de tip intercultural.

Produsele finale ale proiectului (fotografii, calendare, filme, CD-uri, DVD-uri), respectiv prezentările multimedia vor îmbogăți și diversifica baza de materiale didactice ale tuturor instituțiilor partenere.

Related posts

Leave a Comment