Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală a primăriei s-a mutat pe strada Venus

De la începutul anului 2018, Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală a Primăriei Cluj-Napoca s-a mutat în noul sediu din str. Venus fără număr. 

Acolo se găsesc ghişee pentru: alocaţii de stat pentru copii, inclusiv alocaţia dublă pentru copilul cu dizabilităţi, indemnizaţii creştere copil, stimulent de inserţie,  ajutor social, alocaţie de susţinere a familiei, tichete pentru grădiniţă, masă la cantina de ajutor social, ajutoare pentru încălzire a locuinţei, subvenţii pentru ONG-uri, preluare cereri pentru stabilirea drepturilor persoanelor cu handicap (anchete sociale, indemnizaţii, asistent personal, admitere în centre de îngrijire şi asistenţă, transport urban gratuit, card-legitimaţie de parcare, etc), preluare cereri pentru anchete sociale în vederea orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, sesizări privind copiii aflaţi în situaţii de risc, sesizări privind violenţa domestică, notificări ale părinţilor care pleacă la muncă în străinătate sau preluare cereri pentru servicii de îngrijiri la domiciliu sau în centre rezidenţiale.

Related posts

Leave a Comment