Dezbatere despre bunele practici în educație, organizată la Cluj

Pandemia de coronavirus a arătat necesitatea promovării bunelor practici în domeniul educației preuniversitare.

În aceste condiții, Inspectoratul Școlar Județean Cluj, prin Casa Corpului Didactic Cluj, organizează atelierul Formarea competențelor transversale ale elevilor prin regândirea activităților non-formale și a curriculum-ului la decizia școlii.

Evenimentul face parte din seria celor 90 de activități de formare continuă, organizate la nivel național, la care vor participa 4.500 persoane, cadre didactice din învățământul preuniversitar primar și gimnazial – dezvoltatori de curriculum (inclusiv în format digital), autori de manuale școlare sau de alte materiale didactice (inclusiv în format digital), reprezentanți ai partenerilor sociali.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, se implementează la nivel național și are 12 parteneri (instituții publice): Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), 8 case ale corpului didactic din fiecare regiune de dezvoltare și 3 inspectorate școlare județene.

La Cluj-Napoca, Atelierele CRED – Bune practici în educație se vor desfășura marți, 25 mai 2021, la Colegiul de Servicii în Turism „Napoca”, din Cluj-Napoca, unitate filială de formare a Casei Corpului Didactic Cluj, fiind organizate simultan, atât cu prezență fizică (25 de participanți), cât și în mediul online (25 de participanți). Activitățile din cadrul atelierelor cu prezență fizică respectă reglementările legale în vigoare, privind îndeplinirea condițiilor de siguranță sanitară, în contextul epidemiologic actual.

„Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” este un  proiect de anvergură pentru sistemul educațional românesc, implementat de către Ministerul Educației, în cadrul căruia Casa Corpului Didactic Cluj, în calitate de partener, deține rolul de coordonator al Regiunii Nord-Vest. Atelierele CRED au un caracter interactiv, urmărindu-se valorificarea experienței participanților în implementarea curriculumului național centrat pe competențe-cheie și transferul de bune practici în contextul schimbărilor curriculare la nivel gimnazial. Proiectul „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED” s-a născut din necesitatea de a avea la catedră profesori care își asumă noi roluri, creatori de educație, care să cunoască în profunzime noul Curriculum național și să îl aplice creativ la clasă”, a declarat Marinela Marc, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

Related posts

Leave a Comment