Credite bancare pentru beneficiarii de plăți APIA

Mărirea din ultimii ani a valorii plăților de care beneficiază crescătorii de animale aflați în evidențele autorităților i-a determinat pe bancheri să ia tot mai mult în considerare afacerile dezvoltate în domeniul agricol. În acest context, Veneto Banca a semnat cu Agenţia de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) convenṭii pentru acordarea de credite crescătorilor de animale, atât celor ce primesc ajutoare naṭionale în sectorul zootehnic pentru speciile bovine şi ovine/caprine, cât şi beneficiarilor Măsurii 215 – Plăṭi care privesc bunăstarea animalelor – Păsări (anul II de angajament sesiunea II şi anul IV de angajament sesiunea I).De asemenea, Veneto Banca acordă finanṭări beneficiarilor măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenuri agricole şi anume: Măsura 214 „Plăţi pentru agro-mediu”, cuprinsă în Axa II din PNDR 2007-2013, Măsura 10 „Agro-mediu şi climă”, Măsura 11 „Agricultură ecologică” şi Măsura 13 „Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice”. Ultimele sunt cuprinse în Axa II din PNDR 2014-2020. Astfel, beneficiarii de subvenţii, atât persoane fizice, cât și persoane juridice, pot obţine scontarea subvenţiilor din cadrul diverselor măsuri. Valoarea finanţărilor poate atinge până la 90% din valoarea subvenţiilor. Rata anuală de dobândă aplicată este variabilă – ROBOR la 6 luni + 3,75%. Dobânzile ar urma să fie plătite integral la scadenţa finanţării din subvenţia încasată. Comisionul de analiză este de 0,35% din valoarea finanțată, perceput la acordarea finanțării, în timp ce comisionul anual de administrare, reprezentând 0,50% din suma finanţată, este perceput la scadenţa creditului.

„Agricultura continuă să fie unul dintre sectoarele cu cel mai mare potenţial de dezvoltare din România, care încă necesită investiţii majore pentru compactarea suprafeţelor agricole şi modernizarea parcului de utilaje şi, totodată, un nivel de lichidităţi adecvat pentru susţinerea activităţii curente. Veneto Banca România vine în sprijinul operatorilor din sector cu o ofertă completă de soluţii de finanţare şi, prin colaborarea cu APIA, le oferă beneficiarilor de subvenţii, condiţii avantajoase pentru finanţarea capitalului de lucru”, a declarat Alberto Morini, directorul Veneto Banca România.

Related posts

Leave a Comment