Contractul pentru noul Plan Urbanistic General, reziliat

Clujul are cea mai scumpă piață imobiliară din România, însă acest lucru nu îi face neaparat fericiți pe dezvoltatorii imobiliari. Teoretic, aceștia ar trebui să fie fericiți, pentru că au posibilitatea de a obține profituri greu de egalat în alte localități. În practică, însă, unul dintre motivele pentru care prețurile la Cluj sunt atât de mari este tocmai faptul că dezvoltatorii imobiliari se plâng de faptul că administrația publică are un comportament impredictibil și haotic, iar termenele de autorizare pentru noile proiecte sunt foarte lungi și imposibil de anticipat. La rândul lor, angajații administrației publice spun că multe dintre întârzieri sunt generate de faptul că proiectele depuse de arhitecți nu respectă reglementările legale în vigoare, de aceea trebuie refăcute, uneori de mai multe ori. Acest haos are potențialul de a spori și mai mult, în condițiile în care administrația locală a decis rezilierea contractului pentru elaborarea noului Plan Urbanistic General (PUG). 

Deja, executarea contractului este mult întârziată. Primele semne de nemulțumire au apărut încă în luna martie, atunci când primarul Emil Boc și arhitectul șef, Daniel Pop, au transmis că acest contract va fi reziliat, dacă firmele care au câștigat licitația nu vor face eforturi pentru a finaliza lucrările.

„Poziția arhitectului șef este corectă. Dacă nu respectă contractul, acesta trebuie reziliat. Vom analiza cu echipele primăriei și cu juridicul dacă rămânem în contract și continuăm cu întârzieri și penalități sau dacă vom rezilia și vom organiza o nouă licitație. La Cluj nu tolerăm abateri de la calitate și de la termene. Acum nu putem spune sigur da sau sigur nu în cazul acestui contact. Analizăm și vă vom informa. Vă asigur că dacă nu vor respecta prevederile legale  nu ezităm să reziliem.

La Cluj, nu se glumește. Nu putem să o tragem la nesfârșit, 5, 10, 12 ani, hai că mergem cu orice preț și la orice preț și vedem ce facem. Ori faci la timp și la calitate, ori nu mai ai ce să cauți în Cluj. Dacă nu le convine, să meargă în altă parte unde alții sunt mai toleranți”, a declarat primarul Emil Boc la începutul primăverii, potrivit Actual de Cluj.

Conflictul a continuat, iar după șase luni, administrația locală a decis rezilierea contractului. Motivul? Nerespectarea termenelor contractuale.

Iată poziția grupului de firme care a pierdut contractul, exprimată într-un comunicat de presă pe care îl reproducem integral:

”În data de 5 septembrie 2022, Synergetics Corporation, lider al asocierii de companii câștigătoare a contractului privind Reactualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca, a primit, din partea Municipiului Cluj-Napoca, „Notificarea cu Nr. 609048/433/01.07.2022 privind Rezilierea Contractului de prestări servicii de proiectare nr. 441789/14.09.2020 începând cu data primirii prezentei”. 

Motivele din document fac trimitere la neîndeplinirea de către prestator a obligațiilor prevăzute la art. 11.1. alin. 1 și art. 11.2. « prin faptul că nu ați transmis toată documentația elaborată pentru etapa I în conformitate cu graficul de prestare convenit. »

Suntem mâhniți de acuzațiile pe care ni le aduce Municipiul Cluj-Napoca, precum și de acțiunea întreprinsă, în condițiile în care, de doi ani, lucrările de reactualizare a PUG Cluj-Napoca au fost întârziate tocmai de Primărie, prin refuzul de a ne pune la dispoziție toată documentația necesară, solicitată și la care ar fi trebuit să avem acces, conform obligațiilor asumate de Municipalitate prin contract.

Synergetics a semnalat nu o dată acest lucru, prin notificări trimise Municipiului Cluj-Napoca, căruia i-a solicitat asumarea de urgență a responsabilităților până la o dată certă, iar, în luna februarie a acestui an, ca măsură provizorie, chiar dispunerea suspendării contractului, până la clarificarea modalității și a termenului de îndeplinire, de către achizitor, a obligațiilor prevăzute la art. 12.1 și 14.1 din contract (a se vedea Notificarea nr. 71/18.02.2022).

Considerăm că rezilierea contractului este o decizie nefericită, care va avea un impact, în principal, asupra cetățenilor, prin consecințele pe care le angrenează:

 • Urbanism derogatoriu
 • Dezvoltare urbană haotică, fără o viziune de ansamblu
 • Necunoașterea și neintegrarea nevoilor reale ale locuitorilor
 • Menținerea situațiilor litigioase
 • Neconstituirea bazei de date urbane necesare pentru îmbunătățirea procesului de lucru al departamentului de Urbanism și a relației cu cetățenii.
 • Amânarea pentru cel puțin doi ani a realizării unui nou plan urbanistic general, respectiv un an pentru organizarea și finalizarea unei noi proceduri de achiziție publică și cel puțin un an alocat pentru atingerea unui stadiu similar celui în care suntem astăzi. Or, continuarea în condiții firești a prezentului contract ar fi însemnat ca în 2024 noul regulament de urbanism să fie în curs de aprobare. 

Așadar, soluția nu era rezilierea contractului, ci punerea la dispoziție, la timp și în totalitate, de către Primărie, a datelor necesare, solicitate în repetate rânduri, pentru a ne putea îndeplini obligațiile asumate și pe care considerăm în continuare că le putem duce la capăt. 

Lucrăm cu sectorul public de peste 15 ani și ne-am îndeplinit întotdeauna cu succes atribuțiile. Am considerat întotdeauna autoritățile locale un partener și nu doar un achizitor de servicii, pentru că interesul public este cel care primează. Suntem o companie privată, cu o activitate publică, conștientă că, de fapt, beneficiarii nu sunt primăria Cluj-Napoca sau orice altă primărie, ci, în primul rând, cetățenii, iar parte a viziunii noastre este să contribuim la dezvoltarea comunităților și să rezolvăm probleme de fond în administrație. Avem o relație de interdependență cu acești cetățeni, pentru că, fără ca ei să fie mulțumiți, nici noi nu putem crește.

Acțiunea Primăriei Cluj-Napoca a reziliere a Contractului privind Reactualizarea Planului Urbanistic General ne pune în poziția să urmăm demersurile legale necesare pentru a o contesta.

Pentru corecta informare a opiniei publice,

considerăm necesar să redăm, în cele ce urmează, desfășurătorul lucrărilor și al corespondenței cu Primăria, care a însoțit sub-etapele contractului, până în prezent:

Conform contractului de atribuire nr. 441789/14.09.2020, către asocierea S.C. Synergetics Corporation S.R.L. (lider de asociere), A.V. Transport Planning și Panteia, proiectul Reactualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca cuprinde 5 etape.

Etapa I presupune “Elaborarea formei sintetizate și diagnoza Planului Urbanistic General aflat în vigoare, studiile de fundamentare, sinteza studiilor de fundamentare, diagnosticul general și cel prospectiv și conceptul de dezvoltare a zonei metropolitane Cluj-Napoca și estimarea viabilității financiare a propunerilor din Planul Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca.”

Etapa I a lucrărilor de actualizare a PUG Cluj-Napoca este o etapă de inventariere temeinică a tuturor datelor existente și de culegere/descoperire a unor date/particularități noi, o etapă în cadrul căreia se realizează și Studiile de fundamentare, acestea fiind, la rândul lor, o serie de analize multicriteriale ce vor sta la baza actualizării. 

Ca parte a Studiilor de fundamentare, obligatorie este și Consultarea publicului (conform prevederilor Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, nr. 2701/30.12.2010, referitor la “informarea și consultarea publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism”), pentru a afla modul în care clujenii resimt și trăiesc problemele orașului, astfel încât propunerile de actualizare a PUG să reflecte nevoile reale ale locuitorilor și ale tuturor factorilor interesați (profesioniști/specialiști, mediu de afaceri etc.).

Culegerea tuturor datelor, sinteza și analiza lor, precum și Studiile de fundamentare, ce includ consultarea publicului, constituie, practic, baza de la care se pornește în formularea propunerilor pentru forma reactualizată a Planului Urbanistic General.

Nota de comandă pentru Etapa I a contractului, având nr. 552729/43, s-a primit de la Primăria Cluj-Napoca în data de 16.11.2020, cu termen de începere la 20.11.2020 și termen de predare 20.08.2021. 

Synergetics a efectuat prospecție și culegere de date în sistem LiDAR, a realizat vizite pe teren, a solicitat, atât Primăriei Cluj-Napoca, cât și instituțiilor interesate (prin intermediul Primăriei), datele oficiale privind situația existentă și viziunea asupra dezvoltării municipiului și a pregătit, cu ajutorul specialiștilor, campania de consultare a publicului (elaborarea chestionarului și campania de promovare a consultării, în rândul cetățenilor).

Pentru inventarierea situației prezente, Synergetics a trimis Primăriei două adrese – Adresa nr. 55/04.02.2021, transmisă pe mail în data de 04.02.2021, cu revenire prin Adresa nr. 255/13.07.2021, înregistrată la Primărie sub nr. 419186/433 din 16.07.2021 – prin care solicita, conform legii, date, documente și informații necesare îndeplinirii obiectului contractului.

Până la data de 06.08.2021 Synergetics primise de la Primărie doar 38% din datele solicitate, iar termenul pentru finalizarea Etapei I a contractului era 20.08.2021.

Având în vedere absența unui volum important de date, care bloca posibilitatea de a avansa, Synergetics a trimis Primăriei Cluj-Napoca Notificarea nr. 311 din 06.08.2021 prin care a solicitat prelungirea termenului de predare pentru Etapa I, cu 6 luni, din momentul primirii datelor solicitate, ținând cont de următoarele condiționalități și obligații reciproce ale părților prevăzute în contract: 

 • ”Art. 12.1 Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția prestatorului orice facilități și/sau informații pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.”
 • ”Art. 14.1. (1) Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului de începere a contractului și tuturor documentelor necesare pentru desfășurarea activității.”

În paralel, a fost demarat procesul de Consultare a publicului, iar Synergetics a făcut demersuri pentru consultarea specialiștilor/profesioniștilor, trimițând Primăriei Adresa nr. 211/17.06.2021 prin care a fost solicitată o primă consultare a specialiștilor (Ordinul Arhitecților din România, Filiala Transilvania) și Adresa nr. 212/17.06.2021, prin care a fost solicitată o primă consultare cu societatea civilă.

Cele două consultări au avut loc în data de 28.06.2021.

Tot referitor la consultarea publicului, în data de 23.07.2021, Synergetics a înaintat Primăriei Adresa nr. 283, prin care a transmis propunerile de promovare a consultării publice pentru trei categorii de factori interesați: cetățeni, profesioniști și investitori. Odată cu propunerile, a fost transmis și chestionarul pentru consultarea populației.

În răspuns, Primăria a trimis adresa nr. 436939 din 27.07.2021, prin care solicita anumite modificări în chestionar. Modificările au fost implementate imediat, iar la data de 11.08.2021 Synergetics a trimis Primăriei, pe e-mail, toate materialele necesare lansării campaniei de Consultare a publicului, aferentă Studiilor de fundamentare, în cadrul Etapei I a contractului.

În data de 24.08.2021, Primăria  Cluj-Napoca, prin intermediul Biroului Mass Media, a transmis pe e-mail următorul răspuns: “Vă rugăm ca momentan să amânați demararea procedurii de consultare a cetățenilor (lansarea chestionarului). Vă vom contacta în momentul în care domnul primar va decide că este momentul oportun pentru distribuirea chestionarului propus de dvs.”

De atunci, Synergetics a mai primit de la Primăria Cluj-Napoca Adresa nr. 610908/28.10.2021 prin care se solicitau anumite modificări în chestionarul pentru consultarea populației, modificările ce au fost operate imediat. 

Din păcate, Synergetics nu a mai primit, din partea Primăriei, vreo decizie privind lansarea Consultării publicului.

*****

E important și reluăm precizarea că această Consultare a publicului este parte integrantă a Studiilor de fundamentare, nu o etapă ulterioară finalizării acestora. Studiile de fundamentare conțin raportul privind opțiunile populației și ale factorilor interesați.

Studiile de fundamentare nu se pot finaliza în absența raportului privind Consultarea publicului.

*****

În răspunsul la Notificarea nr. 311 din 06.08.2021, (prin care Synergetics solicitase prelungirea termenului de predare, pentru Etapa I, cu 6 luni, din momentul primirii datelor solicitate), Primăria a propus, unilateral, Actul adițional nr. 1 prin care stabilea un termen fix pentru etapa I: 20.02.2022.

Până la data de 18.02.2022, Synergetics a primit, din partea Primăriei Cluj-Napoca, puțin peste jumătate din datele solicitate.

Ca atare, la aceeași dată, Prestatorul a transmis Primăriei Notificarea nr. 71/18.02.2022 prin care:

 • a readus la cunoștință faptul că, până la data respectivă, administrația nu trimisese toată documentația necesară, acest lucru punând compania în imposibilitatea de a finaliza Faza 1.1. – Elaborarea formei sintetizate a Planului Urbanistic General în vigoare, ce presupune, în principal, potrivit caietului de sarcini: 

”a. Identificarea şi transpunerea spațială a tuturor reglementărilor conținute de documentațiile de urbanism aprobate ulterior intrării în vigoare a P. U.G.-ului actual”, 

”b. Identificarea zonelor pentru care au fost emise sentințe judecătorești prin care au fost anulate prevederile Planului Urbanistic General, sau a altor documentații de urbanism aprobate şi transpunerea spațială a actualelor reglementări urbanistice valabile aferente acestor zone”

”c. Suprapunerea reglementărilor conținute în documentațiile menționate la punctele anterioare (a, b) peste reglementările Planului Urbanistic General în vigoare şi evidențierea modificărilor aprobate”. 

 • A readus în atenție faptul că Fazele 1.1 – 1.8 sunt în interdependență și succesiune logică, așadar, pentru executarea activităților unei faze este necesară finalizarea fazei anterioare.
 • A solicitat Primăriei să dispună măsurile necesare pentru acordarea posibilității de descărcare a datelor disponibile în sistemul informatic GIS al Primăriei, reamintind că, la data de 30.06.2021, companiei îi fusese acordat accesul doar pentru vizualizare.
 • A reamintit că, în cadrul Fazei 1.3., Studii de fundamentare, a fost solicitată Consultarea publică pentru trei categorii de factori interesați (cetățenii, investitorii și profesioniștii), care trebuie derulate, conform caietului de sarcini, tot prin aplicarea unor chestionare, campanii recomandat a se demara succesiv, pentru o bună vizibilitate și pentru a obține un număr cât mai mare de participanți. 

Prin Notificarea nr. 71/18.02.2022, înregistrată la Primărie sub nr. 328681/21.02.2022, Synergetics a solicitat Primăriei Cluj-Napoca: 

 • asumarea de urgență a responsabilităților contractuale și punerea la dispoziție a tuturor datelor necesare, până la o dată certă;
 • revizuirea solicitărilor Caietului de Sarcini, asumate prin Propunerea Tehnică, în raport cu datele disponibile și obținute până la data limită agreată pentru predarea informațiilor;
 • prelungirea termenului de prestare a serviciilor aferentei Etapei 1, cu minimum 6 luni de la data clarificării datelor disponibile și a revizuirii solicitărilor din Caietul de Sarcini, urmând a se semna în acest scop un act adițional. 

Ca măsură provizorie, Synergetics a solicitat Primăriei să dispună suspendarea contractului, până la clarificarea modalității și a termenului de îndeplinire, de către achizitor, a obligațiilor prevăzute la art. 12.1 și 14.1 din contract. 

Municipiul Cluj-Napoca nu a răspuns acestor solicitări.

Precizăm că am susținut în toată această perioadă prestarea contractului, dovadă stând, în acest sens, costurile recunoscute în contabilitatea Synergetics, aferente elaborării PUG Cluj-Napoca, ce totalizează 527.753 lei.

În consecință, considerăm actuala acțiune a Municipiului Cluj-Napoca de reziliere a Contractului de prestări servicii de proiectare nr. 441789/14.09.2020 ca fiind nefondată și vom urma demersurile legale necesare pentru a o contesta”.

Related posts

Leave a Comment