Comisia Europeană: perspective europene de extindere


În data de 14 octombrie, Comisia Europeană va adopta o comunicare privind strategia pentru extindere. Comunicarea prezintă o perspectivă de ansamblu actualizată asupra politicii de extindere a Uniunii Europene şi trece în revistă progresele realizate în ultimele douăsprezece luni de fiecare dintre ţările care împărtăşesc perspectiva de aderare la Uniunea Europeană.Comunicarea are ca obiect cele trei ţări candidate la aderare – Croaţia, Turcia şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei – şi statele potenţial candidate: Albania, Muntenegru, Bosnia Herţegovina, Serbia şi Kosovo (conform statutului definit prin rezoluţia 1244 a Consiliului de Securitate ONU). Comisia Europeană va adopta de asemenea un studiu privind posibilităţile de a sprijini Kosovo să realizeze progresele necesare integrării în Uniunea Europeană. Comunicarea se va referi şi la cererea recentă de aderare depusă de Islanda. Informaţii mai amănunţite vor fi publicate în rapoartele care evaluează progresul fiecărei ţări şi care vor fi publicate ca documente de referinţă. Pentru a stabili un cadru clar pentru politica de extindere, Comisia va adopta şi cadrul financiar multi-anual pentru toate ţările candidate şi potenţial candidate pentru perioada 2009-2012, conţinând alocaţiile pentru fiecare dintre beneficiari.
În cadrul întâlnirii la nivel înalt din decembrie 2006, şefii de stat şi de guvern ai Uniunii Europene au reînnoit consensul privind politica de extindere. Au întărit programul de extindere care priveşte în acest moment Europa de Sud-Est, adică ţările din regiunea Balcanilor de Vest şi Turcia. În acelaşi timp, principiul condiţionalităţii a devenit mai important: perspectiva europeană a acestor state nu se va putea concretiza decât dacă statele candidate şi potenţial candidate îndeplinesc toate criteriile de aderare. Calitatea este mai importantă decât rapiditatea. Extinderea este o politică implementată progresiv. Perspectivele europene de extindere se mențin până la Prut

Related posts

Leave a Comment