Ambasada Rusiei la Chişinău dă lecţii de istorie popoarelor


După ce a siluit şi deznaţionalizat popoare, Rusia le dă lecţii de istorie şi înşiră fabulaţiile proprii în privinţa cum trebuie gustată istoria de către alte popoare. Astfel, ambasada Rusiei la Chişinău în dulcele stil kominternist a dat spre citire o declaraţie-replică la poziţia Asociaţiei istoricilor din Repiublica Moldova în privinţa afirmaţiilor ambasadorului rus Valerii Kuzmin, care a criticat revenirea în programul manualelor şcolare a obiectului de studiu “Istoria românilor”.Aşa că misiunea diplomatică rusească recomandă istoricilor basarabeni să relectureze verdictul Tribunalului de la Nurenberg. Astfel aflăm că basarabia a făcut parte din Rusia Kieveană, în cnezate ruseşti şi a fost cel mai des eliberate de ruşii “eliberatori”. Ambasadorul Kuzmin ne este dat ca doctorul în ştiinţe istorice, iar a afirmaţia de restabilire a adevărului istoric este considerată ca un act de rasism şi intoleranţă la adresa minorităţilor etnice din actuala Republică Moldova. Aşa că este invocat Dmitrie şi Antioh Cntemir sau Comisia Europeană, ni se spune că în comparaţie cu România, Rusia a purtat şi a cultivat doar dragoste şla adresa basarabenilor, când i-a eliberat în anul 1940, datorită acordului cu Hitler. Nu ni se spune de anii de după marea “eliberare” rusească, despre deportări şi foamete, despre deznaţionalizare şi despiritualizare a etnicilor români din spaţiul dintre Nistru şi Prut. După mintea şi priceperea “istorică” a ambsadei ruse de la Chişinău, cuvintele de “români”, “popor român” şi “limbă română” au fost introduse şi impuse de lingviştii transilvăneni, lucru care nu ar corespunde cu datele şi analizele ruseşti pentru geospaţiul basarabean.
Aceasta este o nouă replică “istorică” a ambasadei ruse de la Chişinău adresată Basarabiei.

Related posts

Leave a Comment