Află cum poți deveni asistent maternal DGASPC Cluj recrutează

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții recrutează și formează asistenți maternali profesioniști în cadrul proiectului TEAM UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, Cod SMIS 12169, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman.

Condiţii minime pentru ca o persoană să devină asistent maternal sunt:

  • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
  • să aibă domiciliul în judeţul Cluj;
  • prin comportamentul său în societate, starea sănătăţii şi profilul psihologic, să prezinte garanţii morale și materiale pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor;
  • să aibă în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi;
  • să manifeste o atitudine non-discriminatorie indiferent de vârsta copilului, apartenenţa etnică, religie, stare de sănătate.

Asistentul maternal profesionist, ca angajat al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului beneficiază de drepturi bănești, conform legislației în vigoare, consiliere și suport din partea specialiștilor D.G.A.S.P.C. precum și de cursuri de formare organizate în protecția copilului.

Cei interesați sunt așteptați la sediul instituției din Cluj-Napoca, strada General Eremia Grigorescu, nr. 37-39 sau pot suna pentru informații la numerele de telefon 0264.420146, 0264.420147, interior 438.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj își propune prin intermediul proiectului care se va derula până la sfârșitul anului 2023, extinderea actualei rețele de asistenți maternali profesioniști și formarea profesională a tuturor asistenților maternali angajați în cadrul instituției.

Related posts

Leave a Comment