Absolvenții claselor a XII-a, din județul Cluj, rămân primii în clasamentul național

Ministerul Educației, Inspectoratul Școlar Județean Cluj au publicat astăzi, 9 iulie 2021, pe site-ul bacalaureat.edu.ro, rezultatele finale obținute de către absolvenții studiilor liceale la probele scrise ale examenului național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2021.

Rezultatele finale au fost afișate prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidaților și la avizierele celor 35 de centre de examen organizate la nivelul județului Cluj.

În județul Cluj, rata de promovare pentru promoția curentă a crescut de la 84.10%, la 85.24%. De asemenea, comparativ cu afișarea rezultatelor inițiale, a crescut și rata de reușită pentru candidații din promoțiile anterioare, de la 34.90 %, înainte de contestații, la 37.81%, după soluționarea contestațiilor.

Rata cumulată de promovare a examenului național de Bacalaureat, în sesiunea iunie-iulie 2021, după soluționarea contestațiilor, înregistrează o creștere de la 79.70%, înainte de contestații, la 81.01%, după reevaluarea lucrărilor contestate.

În județul Cluj au fost depuse 1.724 de solicitări pentru reevaluarea lucrărilor. Dintre acestea, 1.016 lucrări reevaluate au primit note mai mare, decât în evaluare inițială, 620 de lucrări au înregistrat note mai mici, în raport cu evaluarea inițială, iar 88 de lucrări scrise contestate, nu au înregistrat modificări ale notelor.

Astfel, în sesiunea iunie-iulie 2021, a examenului național de Bacalaureat, la nivelul județului Cluj, din totalul celor 4.097 de candidați prezenți (3.732_promoția curentă; 365_promoțiile anterioare) au promovat 3.319 candidați. Dintre aceștia, 3.181 aparțin promoției 2021, iar 138 de candidați provin din promoțiile anterioare.

În egală măsură, numărul mediilor de 10 (zece) a crescut la 4 de la 3 medii, înainte de contestații.

În județul Cluj, cei 4 candidați care au obținut media 10 la examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2021 provin de la următoarele unități de învățământ preuniversitar: Colegiul Național Gheorghe Șincai, Cluj-Napoca; Colegiul Național Andrei Mureșanu, Dej, Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu, Cluj-Napoca și Liceul Teoretic Petru Maior, Gherla.

Procentul de promovare se calculează din totalul candidaților prezenți, inclusiv candidații eliminați (1 candidat eliminat la proba E).a). în județul Cluj).

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească, cumulative, următoarele condiții: recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale; susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea; obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.

A doua sesiune a examenului național de Bacalaureat se va desfășura în perioada 16 august – 3 septembrie 2021, fiind precedată de etapa de înscriere (19 – 26 iulie 2021).

Related posts

Leave a Comment