Ungaria – fruntaşă în biotehnologii


Un studiu făcut de EuropaBio şi Ventura Valuation pe 12 state membre ale UE plus Turcia şi Croaţia arată că sectorul biotehnologiei este foarte dinamic în Ungaria, informează Cordis (30 noiembrie).Chiar termenul de „biotehnologie” a fost definit, în 1919, de un inginer ungur, Karoly Ereky, drept “utilizarea de metode, resurse şi procese biologice în scopuri industriale, tehnice sau de cercetare”. Înainte de cel de-al doilea război mondial, sectorul biotehnologiei era activ în Ungaria, această ţară producând la scară larga acid acetic. A fost şi prima ţară care a produs industrial vitamina B12 şi a utilizat enzime produse cu ajutorul bacteriilor pentru a fabrica bere.
În Ungaria, în sector sunt angajate peste 1.000 de persoane, dintre care 1.900 în cercetare-dezvoltare (C&D), iar bugetul alocat pentru cercetări de biotehnologie a fost de 5 milioane de euro.
Recentul studiu arată că sectoarele sănătăţii şi biotehologiei vor profita de crearea unui cadru unic şi omogen în UE. Experţii remarcă faptul că Ungaria este un mediu ideal pentru întreprinderi din domeniul ştiinţelor vieţii care doresc să dezvolte activităţi în această regiune.
A fost deschis al 5-lea apel de proiecte transnaţionale al initiaţivei EUROTRANS-BIO (ETB). Data limită de depunere a propunerilor este 1 februarie 2010. ETB a fost creat ca proiect ERA-NET şi este susţinută de UE. Obiectivul său este acela de a dezvolta parteneriate transfrontaliere între IMM-uri şi partenerii lor strategici, îmbunătăţirea şi accelerarea transferului de tehnologii, întărirea iniţiativelor europene şi o dezvoltare industrială durabilă, în special în ce priveşte biotehnologiile.
Această iniţiativă este susţinută de diferite agenţii naţionale şi de cercetare, dezvoltare şi inovare în Belgia, Germania, Austria, Franţa, Italia, Ungaria, Olanda şi Finlanda ca şi în Ţara Bascilor, Catalonia şi la Madrid, relatează site-ul Cordis (30 noiembrie).

Related posts

Leave a Comment