UBB prelungeşte contractele savanţilor pensionari

Conducerea Universităţii Babeş-Bolyai a stabilit condiţiile prin care profesorii universitari titulari, care au creat importante opere ştiinţifice, pot să îşi prelungească activitatea şi după pensionare. Astfel, conform normelor europene, ei vor putea să rămână la catedră până la 70 de ani.Şi după această perioadă, activitatea lor va putea fi prelungită, prin contracte anuale. Pentru ca acest lucru să se întâmple, trebuie să existe o hotărâre a rectoratului şi a senatului universităţii clujene, prin care să fie luată în considerare opera ştiinţifică a personalităţii respective. O altă situaţie este aceea în care profesorul cu pricina a atras finanţări, sub formă de granturi ori de sponsorizări, pentru care şi-a angajat semnătura. Cea de-a treia modalitate în care profesorii pensionari pot să rămână la catedră este dacă atrag la studii opt doctoranzi cu taxă sau 10 masternazi cu taxă.

Related posts

Leave a Comment