RFI: Acord incomplet între Bruxelles ṣi Londra

Acordul preliminar între Londra ṣi Bruxelles referitor la termenii în care britanicii îsi doresc sᾰ ramânᾰ în Uniunea Europeană este plin de gᾰuri. Nimeni nu știe anii cu care va fi întârziat accesul europenilor la beneficiile sociale britanice ṣi nici termenii implicᾰrii Londrei în zona euro. Totul va trebui definitivat în 18 ṣi 19 februarie la Bruxelles, potrivit RFI România.Acordul, care va da naṣtere unor mecanisme europene de protecṭionism social ṣi de “siguranṭᾰ” pentru zona euro, a fost redactat doar în linii mari. El a fost negociat în ultimele douᾰ zile de preṣedintele Uniunii Europene, Donald Tusk, ṣi prim ministrul britanic David Cameron, cu ajutorul Comisiei Europene.

Bruxelles a propus o “frâna de urgenṭᾰ”, o contra propunere la încercarea britanicᾰ de a limita accesul strᾰinilor la beneficiile sociale.

Ideea era ca un muncitor din est sᾰ nu aṣtepte patru ani înainte de a avea acces la beneficii. Ca alternativᾰ, o clauză de minim doi ṣi maxim patru ani ar fi putut fi aplicatᾰ, dar doar în anumite condiṭii.

Condiṭiile, anume o presiune prea mare pusᾰ la un moment dat asupra serviciilor sociale naṭionale, trebuie dovedite Comisiei Europene. Clauza, limitatᾰ în timp ṣi putînd fi folositᾰ o singurᾰ datᾰ, s-ar aplica atunci printr-o decizie a statelor membre ale UE. Unanimitatea nu este necesarᾰ, majoritatea calificatᾰ s-ar aplica în acest caz.

Numᾰrul anilor a dispᾰrut însᾰ din proiectul de acord, dupᾰ ce David Cameron a cerut ca perioda sᾰ creascᾰ de la patru la ṣapte ani.

Textul redactat la Bruxelles ia în considerare abuzurile, de diferite tipuri, comise de est europeni (nu menṭionaṭi ca atare) asupra sistemului de beneficii sociale britanic ṣi spune cᾰ ele ar trebui evitate, aṣa cum este deja stipulat în legea europeanᾰ.

Textul face referire ṣi la dreptul fundamental al europenilor de a putea locui ṣi munci într-un alt stat membru, un drept care nu poate fi alterat.

Apoi, relaṭia zonei euro cu Regatul Unit a rᾰmas ṣi ea în suspens dupᾰ ce Franṭa a ridicat anumite obiecṭii. Textul proiectului conṭine paragrafe albe.

Citiți mai mult AICI

Related posts

Leave a Comment