PIB-ul Japoniei a sporit în semestrul III al anului 2009 de 1,2%


În trimestrul III din anul 2009 a sporit PIB-ul Japoniei de 1,2% în comparaţie cu perioada trimestrului II a aceluiaşi an. Aceste date au fost publicate ieri de Institutul cercetărilor economice şi sociale a guvernului ţării soarelui răsare. În calculul anual acest indicator relevă cifra de 4,8%.Anterior, s-a relatat că PIB-ul japonez în trimestrul II din anul 2009 în exprimarea sa reală s-a majorat de 0,6%.
Amintim, PIB-ul Japoniei în trimestrul I anului 2009, în exprimarea reală, conform datelor finale, a scăzut de 3,8% în comparaţie cu semestrul IV din anul 2008. În calculul anual căderea PIB-ul japonez a fost estimată la 14,2%.
Trebuie de menţionat că, mai înainte, autorităţile japoneze au anunţat despre o creştere a unor alţi indicatori. Astfel, volumul producţiei industriale în Japonia a sporit în septembrie de 2,1% în comparaţie cu luna august.
Mai mult de atât, volumul total al comenzilor din industrie, luând în calcul suspiciunile sezoniere, au sporit în luna septembrie de 6% în comparaţie cu luna precedentă. Şi aceasta în contextul în care volumul comenzilor din sfera industrială din sectorul privat, excluzând comenzile nepermanente şi conexe( a navelor maritime, dar şi comenzile companiilor electroenergetice), a sporit în luna septembrie în comparaţie cu luna august de 10,5%.

Related posts

Leave a Comment