Papa Francisc: Căutarea deplinei unităţi a creştinilor este prioritatea Bisericii

A merge împreună, a se ruga, a-l cunoaşte şi a-l iubi pe Domnul, colaborând în slujire şi în solidaritatea cu cei slabi şi suferinzi, este ceea ce a cerut Papa Francisc în scrisoarea trimisă participanţilor la Plenara Consiliului Pontifical pentru Unitatea Creştinilor, care se încheie astăzi în Vatican pe tema “Ţelul ecumenismului: principii, oportunităţi şi provocări la cincizeci de ani de la Unitatis redintegratio”. Cuvintele Pontifului au invitat la a preţui şi a recunoaşte şi ecumenismul sângelui, adică mărturia celor care îl urmează pe Cristos până la jertfirea vieţii, potrivit Catholica.ro.”Căutarea unităţii depline a creştinilor rămâne o prioritate pentru Biserica Catolică. Ea este înainte de toate un dar de la Dumnezeu şi lucrarea Duhului Sfânt, dar toţi suntem chemaţi să colaborăm mereu şi în orice circumstanţă”. Papa Francisc a subliniat puternica “schimbare de mentalitate” realizată datorită documentului Unitatis redintegratio şi învăţăturii Conciliului Vatican II, şi a invitat şi asociaţiile, mişcările, institutele de viaţă consacrată să se implice mai mult în acest timp, pentru ca să se împlinească pe deplin rugăciunea adresată de Isus Tatălui, în ajunul pătimirii Sale: “ca toţi să fie una “.

“În timp ce aducem mulţumire, trebuie să recunoaştem că între creştini suntem încă divizaţi, şi că divergenţele asupra noilor teme antropologice şi etice fac mai complicat drumul nostru spre unitate. Cu toate acestea, nu putem ceda înaintea descurajării şi resemnării, ci trebuie să continuăm să avem încredere în Dumnezeu, care pune în inimile creştinilor seminţe de iubire şi de unitate, pentru a înfrunta cu elan reînnoit provocările ecumenice de astăzi: pentru a cultiva ecumenismul spiritual, pentru a preţui ecumenismul sângelui, pentru a merge împreună pe calea Evangheliei”.

“Ostilitatea şi indiferenţa care au săpat şanţuri aparent de netrecut şi au produs răni profunde între creştinii diverselor Biserici şi Comunităţi eclesiale aparţin de acum trecutului”, a afirmat Sfântul Părinte, lăudând noul ferment şi noua colaborare pentru reconciliere şi pentru comuniunea dintre toţi credincioşii. Astăzi mai ales, “creştinii lucrează împreună în slujba omenirii care suferă şi este în nevoi, pentru apărarea vieţii umane şi a demnităţii ei inalienabile, pentru protejarea creaţiei şi împotriva nedreptăţilor care îndurerează atâţia oameni şi popoare”, realizând acel ecumenism spiritual autentic.

“Ecumenismul spiritual trăieşte şi se dezvoltă prin nenumărate canale, pe care cu adevărat numai Domnul le vede, dar pe care adesea şi noi avem bucuria de a le cunoaşte: este o reţea mondială de momente de rugăciune care, de la nivelul parohial şi cel internaţional, protejează în Trupul Bisericii oxigenul spiritului ecumenic autentic; o reţea de gesturi, care ne văd uniţi lucrând împreună în atâtea opere de caritate”.

Mai mult, a cerut Pontiful, aşa cum învaţă Unitatis redintegratio, trebuie să fie preţuit “ecumenismul sângelui”: să ştim să recunoaştem în fraţii din alte Biserici şi Comunităţi capacitatea de a da mărturie pentru Dumnezeu până la sacrificiul vieţii. “Astfel de mărturii nu au lipsit niciodată în aceşti cincizeci de ani şi continuă şi în zilele noastre. Depinde de noi să le primim cu credinţă şi să lăsăm ca forţa lor să ne împingă să ne convertim la o fraternitate mereu mai deplină. Cei care îl persecută pe Cristos în credincioşii Săi nu fac diferenţe de confesiuni: îi persecută pur şi simplu pentru că sunt creştini”.
Legături:

Related posts

Leave a Comment