Clujul de ieri: Noi masuri luate de Chestura Municipiului Cluj

În dorinţa de a reglementa ordinea şi disciplina, domnul chestor al Municipiului Cluj, a luat o seamă de măsuri utile, de interes general, menite a asigura bunul mers în oraşul nostru.

„Publicăm mai jos o parte din aceste dispoziţiuni:

1) Fiecare proprietar de casă este obligat să se îngrijească de deschiderea şi închiderea porţii – dimineaţa şi seara.

Porţile se vor deschide la ora 6 dimineaţa şi se vor încuia (vara la orele 23 şi iarna la orele 22).

Prin convenţii între chiriaşi şi proprietari pot fi prevăzute ore de deschidere mai timpurii şi de închidere mai târzii.

Pentru care serviciu de deschidere a porţii după ora de închidere, se va plăti portarului 3 lei înainte de ora 24 şi 6 lei după ora 24.

2) Udatul florilor din coridoarele de la etaj şi balcoane se va face cu cea mai mare precauţiune, ca apa să nu picure, sau să nu să scurgă în locuinţele din parter şi pe trecători.

3) În scopul de a curăţa oraşul de cerşetori, publicul este rugat a ne da concursul în felul că nu va da nici o atenţie cerşetorilor din străzi, biserici, cinematografe etc.

4) În general este strict interzis a aşeza şi ţine pe trotuar orice fel de lucruri, mărfuri, fructe. Prin excepţie, se poate aşeza lângă vitrină în cutii anume construite şi cu aprobarea în prealabil a Primăriei, fructe, probe de mărfuri spre arătare, nu şi spre vânzare.

5) Jocurile de noroc cu cărţi, prin cutii mecanice, mese cu diferite numere, ori alte instrumente – pe bani contra bani, unde hazardul joacă principalul rol, sunt cu totul interzise.

6) Scăldatul în Someş şi Canal este interzis pe porţiunea de la Dig (gat), până la ieşirea râurilor din oraş. Această restricţiune se impune atât din punct de vedere al moralităţii publice cât şi mai cu seamă pentru a feri populaţia de înec.

7) Câinii – fiind în oraş, carantină permanentă – nu vor fi lăsaţi liberi pe străzi, ci vor fi conduşi de curea şi prevăzuţi cu botniţă. Sub nici un pretext nu este admisă ducerea câinilor în localurile publice de consumaţie.

8) Fiecare proprietar şi chiriaş sunt obligaţi a avea cutie solidă, bine închisă care va servi la depozitarea gozului şi rămăşiţelor provenite din mâncare.

Cutiile vor fi ţinute în loc izolat, urmând a fi golite în carul (camionul) pentru transportul de gunoi al Municipiului.

9) Parcurile de staţionare a birjelor de piaţă vor fi întotdeauna curat întreţinute, fiind măturate şi spălate de mai multe ori pe zi. Responsabili sunt în caz de neexecutare toţi birjarii care staţionează în parcul de Staţionare respectiv.

10) Femeile cu fişă sanitară nu sunt admise a intra în localurile publice de consumaţie cu pasageri şi în societatea lor să se dedea la beţie şi desfrâu. Este de asemenea interzisă intrarea acestora la <<Ştrandul Municipiului>>. Atari femei vor fi legitimate, apoi se vor înainta la Chestură unde li se vor dresa acte.

11) Măturatul trotuarelor în sezonul de vară se va face cel mai târziu până la orele 7 dimineaţa. Nu se va mătura gozul de pe trotuar pe corpul carosabil al drumului.

Înainte de măturare trotuarele vor fi stropite cu apă din abundenţă. Această operaţiune de stropire se va face şi în decursul zilei de mai multe ori, când căldurile sunt mari (tropicale).

12) Ciuntirea (ruperea crengilor) arborilor ornamentali, situaţi pe străzile şi în parcurile publice, călcarea ierbei, smulgerea şi ruperea florilor din parcurile şi grădinile publice, este cu desăvârşire interzisă.

13) Este interzis pietonilor de a circula sau staţiona pe partea carosabilă a străzii, rezervate circulaţiei vehiculelor.

Pietonii nu pot staţiona în grupuri pe trotuare, pentru a nu împiedica sau sili pe ceilalţi pietoni, cari vreau să circule.

Traversarea de pe un trotuar pe celălalt trebuie să se facă totdeauna perpendicular, niciodată pieziş”. [„Patria”, Anul XIX, nr.148, Cluj, 9 iulie 1937].

Related posts

Leave a Comment