Mai mult de trei candidaţi pe un loc la Şcoala de Poliţie

La concursul de admitere sesiunea septembrie 2017 organizat de Şcoala de Agenţi de Poliţie “Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca s-au înscris 555 de candidaţi pe cele 150 de locuri disponibile. Anul trecut, tot pe 150 de locuri s-au luptat 582 de candidaţi. Dintre candidaţii înscrişi anul acesta, 216 sunt fete şi 339 sunt băieţi.

 

Pentru cele 6 locuri destinate minorităţii rome s-au înscris 6 candidaţi, alţi 10 optând pentru unul din cele 3 locuri destinate altor minorităţi.

În perioada 4-7 septembrie, vor fi organizate primele două probe, eliminatorii, constând în examinarea medicală şi verificarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor. Proba medicală are loc la sediul şcolii, din str. Corneliu Coposu, nr. 89-91.

 

Probele fizice sunt programate în Complexul Sportiv “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, dimineaţa de la ora 07.30, iar după-amiaza de la ora 17.00.

În data de 9 septembrie, candidaţii rămaşi în competiţie vor susţine proba scrisă de verificare a cunoştinţelor de limba română şi o limbă străină (engleză sau franceză).

Related posts

Leave a Comment