Justiţia clujeană intră în grevă


Judecătorii de la Curtea de Apel Cluj au decis să blocheze procesele aflate pe rolul acestei instanţe. Practic, experţii în Dreptul Muncii spun că este vorba de o grevă, deşi magistraţii nu au posibilitatea, din punct de vedere legal, să declanşeze un conflict de muncă. Magistraţii clujeni sunt nemulţumiţi de prevederile proiectului de lege referitor la salarizarea unică a bugetarilor.Concret, ei spun că dacă noul proiect va fi aplicat, independenţa Justiţiei va fi afectată, în condiţiile în care Executivul va putea decide mărirea sau micşorarea salariilor judecătorilor. „Instituirea prin lege a unui sistem adecvat de salarizare a magistraţilor nu reprezintă o simplă problemă de interes personal al acestora, ci, întâi de toate, o importantă garanţie a statutului lor de independenţă şi imparţialitate recunoscut atât constituţional, cât şi prin Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale.
În pofida afirmării principiale, prin art.126 din Proiect, a raţiunilor pentru care se impune stabilirea unei modalităţi rezonabile de salarizare a magistraţilor – anume ţinând seama de locul şi rolul justiţiei în statul de drept, de participarea personalului din sistemul judiciar la buna funcţionare a acestuia, de răspunderea, complexitatea şi riscurile pe care le presupune exercitarea funcţiilor ce-i sunt specifice, de obligaţia de păstrare a confidenţialităţii, de pregătirea profesională, de incompatibilităţile şi interdicţiile prevăzute de lege pentru acest personal, precum şi de necesitatea salarizării magistraţilor la un nivel care să le asigure o reală independenţă economică, cerinţă necesară pentru protecţia acestora împotriva oricărei atingeri aduse independenţei şi imparţialităţii lor în înfăptuirea actului de justiţie – modalitatea de salarizare stabilită prin proiect este departe de a asigura concretizarea acestor principii”, afirmă un protest scris care a fost adoptat de judecătorii de la Curtea de Apel Cluj.
În aceste condiţii, judecătorii au decis ca, din data de 1 septembrie, să nu mai judece decât procesele penale care presupun luarea unor măsuri preventive de genul arestării, iar în procesele civile, vor fi judecate doar cauzele care presupun darea în plasament a minorilor. Ei afirmă că toate celelalte procese vor fi amânate până când Guvernul îşi va reconsidera poziţia în privinţa salarizării magistraţilor. De asemenea, judecătorii clujeni au afirmat că refuză să participe la orice activităţi legate de organizarea alegerilor prezidenţiale din data de 22 noiembrie.

Related posts

Leave a Comment