Investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență în cadrul VBS BIO FOOD SRL

Societatea VBS BIO FOOD SRL, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul “VBS Biofood SRL – 411”, în cadrul Axei prioritare 4: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive a Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de  1.433.211,32 lei din care finanţarea nerambursabilă este reprezentată de suma de 897.864,28 lei.

Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl constituie Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei.

Durata de implementare a proiectului este de de de 348 zile, în perioada 17.01.2023 – 31.12.2023.

Proiect cofinanțat din Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Related posts

Leave a Comment