Internship plătit pentru 450 de studenți ai UBB. Câți bani vor primi cei care vor fi selectați în programul finanțat de Uniunea Europeană

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în parteneriat cu unul dintre clusterele, lansează proiectul POSDRU „Creșterea oportunităților de ocupabilitate prin practică de succes (PRACT-IT)”, prin care va facilita participarea a 450 de studenți la stagii de practică, cu durata de 3 săptămâni, în cadrul a 40 de organizații din lanțul de valoare al industriei de IT, cu precădere dintre membrii ai clusterului. Programul se va desfășura în perioada noiembrie 2014 – iulie 2015 și se adresează studenților din anii I și II ai Universității Babeș-Bolyai, din cadrul specializărilor: matematică, informatică, informatică economică, statistică, marketing, afaceri internaționale, economie generală și contabilitate.Obiectivul proiectului este reprezentat de îmbunătățirea competențelor și aptitudinilor profesionale ale studenților care se regăsesc la nivelul educațional de studii de licență, în vederea creșterii capacității acestora de a se încadra cu succes și în mod sustenabil pe piața muncii.

Proiectul cu finanțare nerambursabilă va debuta cu solicitarea expresiilor de interes din partea organizațiilor și alegerea celor 40 de organizații din lanțul de valoare al industriei de IT, cu precădere membre ale Cluj IT, în care se vor desfășura stagiile de practică. Apoi, ca urmare a încheierii acordurilor-cadru de practică, se va derula o procedură de selecție a tutorilor din cadrul organizațiilor partenere.

În etapa următoare, studenții vor fi selectați printr-un mecanism bazat pe simulări de interviuri, derulate cu reprezentanții organizațiilor partenere, rezultatele interviurilor urmând a fi comunicate individual către fiecare candidat. Ca urmare a selecției candidaților de către organizațiile partenere, 450 de studenți vor participa la stagii de practică de 6 ore pe zi, timp de 15 zile lucrătoare, sub îndrumarea directă a tutorilor selectați si sub monitorizarea echipei de implementare. Pe perioada stagiului de practică, fiecare student va primi o subvenție de 900 lei.

Programul de internship va presupune și o componentă de monitorizare și evaluare din partea tutorilor de practică, dar și de raportare din partea studenților participanți.

„Pentru Facultatea de Matematică şi Informatică şi cred că şi pentru colegii de la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, implementarea acestui proiect este extrem de importantă, cel puţin din următoarele perspective: arată pe de o parte că parteneriatul public-privat poate fi eficient şi reciproc avantajos, iar pe de altă parte va pune la dispoziţia facultăţilor un set de proceduri, metode şi argumente importante în gestionarea şi dezvoltarea activităţii de practică de specialitate ca și componentă esenţială a procesului de învătământ”, a spus Adrian Petruşel, Decanul Facultăţii de Matematică şi Informatică din cadrul Universității Babeș-Bolyai.

Related posts

Leave a Comment