In memoriam, Pr. Tertulian Langa, vicar general emerit al Episcopiei greco-catolice de Cluj-Gherla VIDEO


​Moment de durere şi întristare pentru credincioşii greco-catolici din România, şi nu numai. După o zbuciumată şi plină de încercări viață dedicată lui Dumnezeu și Bisericii Române Unite cu Roma, Pr. Tertulian Langa, prelat papal, fost vicar general al Episcopiei greco-catolice de Cluj-Gherla după 1990, s-a întors în casa Tatălui ceresc într-o dimineaţă liniştită de marţi, pe data de 30 iulie, din Anul Domnului 2013.

(O mărturie personală a Părintelui Tertulian Langa este consemnată la adresa http://tertulianlanga.blogspot.ro/)Pr. Tertulian Langa s-a născut la 26 octombrie 1922 în oraşul Târgu-Mureş. A absolvit Facultăţile de Litere şi Filosofie, precum şi Dreptul, la Universitatea din Bucureşti. După absolvire, imediat la terminarea celui de al doilea război mondial, a funcţionat ca asistent la catedra de Pedagogie din Universitatea bucureşteană. Interzicerea şi trecerea în ilegalitate a Bisericii Române Unite, în decembrie 1948, i-a purtat paşii tinereţii, aproape a 17 la număr, prin temniţele regimului comunist. A studiat clandestin Teologia, începută încă de pe vremea când era student în Bucureşti, cu mons. Vladimir Ghika şi Pr. canonic dr. Titus Mălai. La 20 decembrie 1964, revenit din gulagul concentraţionar, a fost hirotonit preot prin punerea mâinilor episcopului unit al Maramureşului (clandestin), dr. Ioan Dragomir, în plină perioada de catacombe a Bisericii Române Unite cu Roma. Ca om de aleasă cultură, Pr. Tertulian Langa a scris 15 monografii profesionale în domeniul sociologiei, dar a şi tradus Noul Testament şi Psaltirea, lucrările aşteptând să vadă lumina tiparului.

A susţinut peste tot, cu tărie şi putere de convingere, fără tăgadă, drepturile Bisericii Române Unite. A fost mereu în fruntea clerului din dieceza greco-catolică clujeană, pe care l-a reprezentat întotdeauna cu demnitate, îndeosebi în relaţiile cu autorităţile de stat, atât înainte de eliberarea Bisericii Române Unite, cât mai ales după evenimentele din 1989. A participat activ la toate acţiunile şi demersurile întreprinse de episcopii Bisericii Române Unite, prin memoriile, întâlnirile şi dialogurile cu reprezentanţii puterii statului, ori cu cei ai Bisericii Ortodoxe Române, în vederea restituirii vechilor lăcaşuri de cult şi a celorlalte bunuri patrimoniale, răpite în 1948 de regimul comunist de sorginte sovietică.

A fost o prezenţă constantă şi deloc comodă în publicistică, prin articole şi interviurile apărute în ziare şi reviste, la posturile de radio naţionale sau internaţionale, precum “Europa Liberă”, “BBC”, “Vocea Americii”, “Vocea Germaniei”, ori la posturile de televiziune din ţară şi din afară. A ţinut predici bine documentate, expuse în mod convingător şi cu căldură miilor de credincioşi, adunaţi în fiecare duminică ori în zi de sărbătoare, fie la Cluj, la liturghiile săvârşite în aer liber din Piaţa Unirii, ori la cele din capela episcopiei, fie în alte multe alte localităţi pe unde a fost invitat. A dus o luptă temerară, în înţelesul cel mai categoric al cuvântului, cu puterea politică post-decembristă atât de reticentă cu Biserica Română Unită, dar mai ales cu Biserica Ortodoxă Română, atât de refractară şi şovăielnică în ceea ce priveşte retrocedarea bunurilor patrimoniale luate de la greco-catolici şi regruparea acestor credincioşi în Biserica lor mamă revenită la lumina zilei din catacombele comunismului după decembrie 1989.

Revenirea credincioşilor greco-catolici la sânul Bisericii Române Unite, după atâţia ani de prigoană, se poate datora şi contribuţiei importante a Părintelui vicar-general Tertulian Langa. Redobândire a bunurilor luate de comunişti şi de Biserica Ortodoxă Română nu a fost chiar pe măsura zbaterii şi insistenţelor Părintelui Tertulian. După demersuri fără tăgadă, Părintele Tertulian Langa a obţinut, în primă instanţă, doar parţial, urmat mai apoi cu o retrocedare în întregime a vechiului local al reşedinţei episcopale din Cluj, exclusiv în baza tratativelor cu direcţiunea Şcolii Ajutătoare (ocupanta de atunci clădirii), a aşezat acolo conducerea Eparhiei, Capitulul diecezan, un serviciu permanent de pastoraţie al credincioşilor de pe raza municipiului Cluj şi al judeţului, redacţia şi serviciul de difuzare al revistei bilunare “Viaţa Creştină”. Sala festivă obţinută, prin funcţiunile multiple ce i le-a dat, a devenit una polivalentă, multifuncţională, fiind utilizată pentru întâlnirile preoţeşti, şedinţele AGRU-lui reînfiinţat (Asociaţia Generală a Românilor Uniţi), sală de curs pentru studenţii de la Institutul Teologic de grad universitar “Sf. Ioan Evanghelistul”, pentru cursurile de cateheză, precum şi capelă pentru liturghii de peste zi şi în sărbători.
După 1990, când conducerea Episcopiei greco-catolie de Cluj-Gherla de către noul episcop titular, de curând hirotonit, Preasfinţitul George Guţiu, Pr. Tertulian Langa a fost numit în funcţia de vicar-general al Eparhiei.

(Datele sunt preluate din volumul “Catolicism şi Ortodoxie românească. Scurt istoric al Bisericii Române Unite” – Pr. Silvestru Augustin Prunduş şi Pr. Clemente Plăianu).

Anunţul Episcopiei greco-catolice de Cluj-Gherla

“Cu durere în suflet, dar consolaţi prin credinţă în Învierea Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus Christos, vă aducem la cunoştinţă, că astăzi 30 iulie 2013, aproximativ orele 5 ale dimineţii, s-a născut spre viaţa cea veşnică cel care a fost Mons. Tertulian LANGA, fost vicar general şi ordinarius al Eparhiei de Cluj Gherla. Mărturisitor al credinţei în închisorile comuniste, teolog erudit, preot, Ierarh al locului şi profesor de teologie în clandestinitate şi apoi, după 1990, Vicar General al Eparhiei de Cluj-Gherla, şi profesor în corpul didactic al Institutului Teologic “Sfântul Ioan Evanghelistul”, pr. Langa a fost o flacără vie a rezistenţei Bisericii Române Unite cu Roma în timpul prigoanei comuniste, şi apoi, asemenea Sfântului Petru, a devenit o piatră la temelia Bisericii Greco-Catolice reînviate după 1989, participând activ la procesul ei de reconstrucţie. La chemarea lui Dumnezeu, pleacă dintre noi un preot, soţ, tată şi bunic, care prin trăirea lui plină de dragoste şi dăruire ne-a oferit un model de viaţă creştinească şi ne lasă nouă tuturor un mesaj de încurajare: “Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate celelalte vi se vor adăuga vouă” (Mt 6,33).

Să îi fie memoria în veci binecuvântată şi odihna în lumină înveşmântată!

Pr. Mihai Todea
Protosincel – Vicar general al Episcopiei greco-catolice de Cluj-Gherla


Programul funeraliilor Pr. Tertulian Langa

Joi, 1 august 2013
Capela “Sf. Iosif” a Catedralei greco-catolice în construcţie din Piaţa Timotei Cipariu
Ora 8.00 – va fi depus în capelă trupul neînsufleţit al Mons. Tertulian LANGA
Ora 9.00 – Sf. Liturghie
Ora 18.00 – Paraclisul Maicii Domnului
Ora 19.00?* – Priveghi

Vineri, 2 august 2013
Catedrala Episcopală “Schimbarea la Faţă”, Bulevardul Eroilor nr. 10
Ora 8.00 – va fi depus în faţa Sf. Altar trupul neînsufleţit al Mons. Tertulian LANGA
Ora 9.00 – Sf. Liturghie
Ora 11.00 – Slujba de inmormântare

Related posts

Leave a Comment