În luna mai intră în vigoare noua legislaţie referitoare la drepturile cetăţenilor europeni

În luna mai intră în vigoare noile drepturi ale cetăţenilor referitoare la datele personale şi operarea acestora. Noile drepturi sunt incluse într-un nou regulament european, care sporeşte drepturile cetăţenilor.

Drepturile protejate sunt: dreptul la informare, dreptul de acces la datele personale, dreptul la rectificare şi ştergere, adică dreptul de a fi uitat, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor şi dreptul la opoziţie.

Related posts

Leave a Comment