Guvernul va adopta astăzi legile austerităţii

Cele două pachete de lege pe care Guvernul îşi va angaja răspunderea ar putea ajunge la promulgare cel mai devreme la mijlocul lunii iunie.Executivul va avea astăzi o nouă şedinţă în care va adopta cele două pachete legislative. Este vorba despre Legea privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi Legea privind stabilirea unor măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar.
Cele două proiecte legislative vor fi depuse mâine la Parlament. Tot mâine, ar putea avea loc şi plenul reunit în care Guvernul să îşi asume răspunderea.
Opoziţia a anunţat că va depune, imediat, moţiune de cenzură. Peste cinci zile de la depunere, adică pe 5 iunie, moţiunea trebuie citită, iar peste alte trei zile va fi dezbătută şi votată.
Dacă moţiunea pică, urmează un nou termen, de trei zile, în care legile pot fi contestate la Curtea Constituţională. Dacă nu sunt nereguli, legile ajung la promulgare.
Potrivit Legii privind stabilirea unor măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar:

Se reduc:

* salariile bugetarilor cu 25%
* indemnizaţia pentru creşterea copilului cu 15%
* indemnizaţiile acordate membrilor Academiei Române, membrilor Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi membrilor Academiei de Ştiinţe Tehnice din România cu 25%
* Cuantumul drepturilor reprezentând salarizarea în valută şi alte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis in misiune permanentă sş respectiv temporară în străinătate cu 25%
* Cuantumul drepturilor specifice pentru activităţile desfăşurate în instituţiile de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu 25%
* ajutorul de şomaj cu 15%
* salariile preoţilor cu 25%
* renta viageră a sportivilor cu 25%
* compensaţia lunară pentru chirie cu 25%
* salariile angajaţilor BNR, CNVM, CSSPP şi CSA cu 25%
* cuantumul brut al pensiilor cu 15% (valoarea punctului de pensie scade la 622,9 lei)
* cuantumul sprijinului material acordat urmaşilor membrilor Academiei Române şi urmaşilor membrilor Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România cu 15%
* ajutorul lunar pentru soţul supravieţuitor
* indemnizaţiile prevăzute de Legea nr. 341/2004 Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Nu se mai acordă:

* pensiile anticipate
* trusoul pentru nou-născuţi
* biletele de odihnă pentru pensionari
* ajutorul pentru tinerii căsătoriţi
* indemnizaţii la ieşirea la pensie, retragere sau la trecerea în rezervă

Potrivit Legii privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

Vor fi recalculate în termen de 30 de zile:

* pensiile de serviciu ale judecătorilor, procurorilor şi judecătorilor, respectiv magistraţilor asistenţi ai Curţii Constituţionale
* pensiile de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
* pensiile de serviciu ale personalului diplomatic şi consular
* pensiile de serviciu ale funcţionarilor publici parlamentari
* pensiile deputaţilor şi senatorilor
* pensiile de serviciu ale personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă
* pensiile de serviciu ale personalului Curţii de Conturi

Vor fi recalculate în termen de cinci luni:

* pensiile militare de stat
* pensiile de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor.

Related posts

Leave a Comment