Fondul forestier al ţării a crescut la 6,54 milioane de hectare

Fondul forestier al României a crescut în 2013 la 6,54 milioane de hectare.Acest lucru reprezintă o creştere de 0,14% comparativ cu anul 2012.

Potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS), această creştere se datorează în principal unor reamenajări de păşuni împădurite şi introducerii în fondul forestier a terenurilor degradate şi a terenurilor neîmpădurite, stabilite în condiţiile legii pentru a fi împădurite.

Circa 98% din fondul forestier al ţării este reprezentat de păduri, adică 6,38 milioane hectare, ceea ce reprezintă o creştere cu 7.776 hectare în 2013 comparativ cu 2012.

Distribuţia fondului forestier pe regiuni de dezvoltare indică o concentrare într-o proporţie însemnată a acestuia în regiunile de dezvoltare Centru – 19,3% şi Nord-Est – 18,2%, urmate de zonele Vest – 16%, Nord-Vest – 15,2%, Sud – Vest-Oltenia – 12,4%, Sud-Muntenia – 10,1%, Sud-Est – 8,4% şi Bucureşti-Ilfov – 0,4%, informează mediafax.

Cele mai mari suprafeţe pe care s-au realizat lucrări de regenerare a pădurilor s-au înregistrat în Nord- Vest – 22,2% şi Centru – 17,5%, urmate de regiunile de dezvoltare Sud-Est – 13,4%, Sud-Muntenia – 12,8%, Vest – 12%, Nord-Vest – 12%, Sud-Vest-Oltenia – 9,4% şi Bucureşti-Ilfov – 0,7%.

Related posts

Leave a Comment