Consilierul judeţean PSD Traian Cuc, declarat incompatibil de ANI

Agenţia Naţională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea legislaţiei referitoarela regimul juridic al incompatibilităţilor de către Traian Florinel Cuc, consilier judeţean al PSD în cadrul Consiliului Judeţean Cluj, ca urmare a încheierii de către Consiliul Judeţean Cluj a unui contract ce are ca obiect amenajarea drumului de acces la gospodăria de apă din localitatea Cămăraşu, cu Gentilia Construct SRL, societate în cadrul căreia soţia lui Cuc este asociat şi administrator. În consecinţă, Traian Florinel Cuc a încălcat Legea161/2003, conform căreia consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de administrator sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrative-teritoriale, nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autoritățile administraţiei publice locale din care face parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile județene respective.Aceste prevederi legale se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local. Persoana faţă de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică, cu excepţia celor electorale, pe o perioadă de 3 ani. Traian Florinel Cuc poate contesta raportul de evaluare a incompatibilităţii în termen de 15 zile de la primirea acestuia la instanţa de contencios administrativ. Traian Florinel Cuc a declarat că încheierea constrctului a fost o greșeală și că decizia a fost luată de managerii firmei, într-o perioadă în care el era plecat din țară. El așteaptă o hârtie oficială din partea ANI, înainte de a lua o decizie legată de situația sa. Deja, președintele PSD Cluj, Remus Lăpușan, și-a exprimat convingerea că Traian Florinel Cuc va demisiona din funcție.

A contribuit: Călin Mihășan

Related posts

Leave a Comment