Când biserica se implică în societate: aproape 1000 de persoane au beneficiat de cursuri de calificare şi de sprijin pentru propria afacere

Proiectul MASS (Măsuri Active de Succes pentru Șomeri)a promovat și aplicat măsuri active de ocupare pentru un număr de minimum 774 persoane (indicatorul fiind extins și fiind înscrise în proiect peste 1000 de persoane), din județele Cluj, Iași, Bacău, Alba și Mureș, și a facilitat integrarea acestora pe piața muncii, din care peste 260 persoane din județul Cluj au participat la programe integrate pentru inserția ocupațională. Astfel, grupul țintă al proiectului este format din 184 persoane inactive, 234 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, 270 șomeri, 140 șomeri de lungă durată, 80 șomeri tineri și 94 șomeri peste 45 de ani.La nivelul județului Cluj, au beneficiat de mediere ocupațională 95 persoane, în urma căreia au fost angajate 24 persoane. Un număr de 149 beneficiari au participat la programe de calificare în cadrul proiectului din care absolvenți: Îngrijitoare bătrâni la domiciliu – 45 absolvenți, Agent de securitate – 27 absolvenți, Lucrător comercial – 28 absolvenți, Șofer autocamioane și mașini de mare tonaj – 17 absolvenți, Patiser – 14 absolvenți. În ceea ce privește programul de formare profesională, nivel perfecționare, – Competențe antreprenoriale – 65 de persoane au absolvit acest curs, iar un număr de cel puțin 45 de membri ai grupului țintă din județele Cluj, Iași, Bacău, Alba și Mureș și-au constituit o afacere sau activitate independentă prin proiect, cu suportul acțiunilor de consiliere și asistență antreprenorială care au fost acordate pentru un număr de peste 100 de persoane.

Activitățile proiectului au vizat furnizarea de servicii integrate, precum: informare, consiliere și orientare profesională, mediere ocupațională, cursuri de formare profesională în domenii cerute de piața muncii din județele vizate, cursuri de perfecționare, dar și asistență pentru demararea unei activități independente. Totodată, au fost dezvoltate aplicații inovative multimedia și realizate baze de date care au fost instalate pe tabletele speciale, oferite în cadrul proiectului cu titlu gratuit grupului țintă. Totodată, prin proiect, la nivelul județului Cluj, au fost organizate două burse a locurilor de muncă la care au participat peste 250 de beneficiari și peste 33 de angajatori locali.

Proiectul a demarat în data de 4.04.2014 și are o perioadă de implementare de 21 luni, urmând a se încheia pe 15.12.2014 Valoarea totală a proiectului este de 8.181.295,30 lei.

Asociația Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj și partenerii săi: Centrul Diecezan Caritas Iași, Asociația Caritas Mitropolitan Greco-catolic Blaj, Amber Business Consulting România SRL și Associazione Formazione Professionale del Patronato San Vincenzo anunță conferința de închidere petru județul Cluj a proiectului „Măsuri Active de Succes pentru șomeri” – M.A.S.S. – Contract nr. POSDRU/125/5.1/S/133894. Proiectul este cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenție 5.1 „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”.

Related posts

Leave a Comment