Apel LADO către Consiliul Europei

Liga Apărării Drepturilor Omului va prezenta instituţiei europene concluziile de pe urma conferinţei internaţionale „Drepturile şi libertăţile fundamentale în condiţiile crizei economice şi financiare globale”, ce a avut loc la Timişoara, în această săptămână.„Considerăm că drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului în actualul context naţional şi internaţional sunt în pericol, de aceea noi, activişti în drepturile omului din Anglia, Scoţia, Serbia, Republica Moldova, Rusia şi România- participanţii la Conferinţa Internaţională „Drepturile şi libertăţile fundamentale în condiţiile crizei economice şi financiare globale” de la Timişoara, 22-23 octombrie 2009, adresează membrilor Consiliul Europei şi Adunării Parlamentare următorul mesaj:
În Republica Moldova, până acum instituţiile statului nu au manifestat nici un interes pentru a asigura respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Cu toate că în anul acesta s-a produs o schimbare democratică în Republica Moldova, noua guvernare a solicitat cetăţenilor să-şi retragă plângerile adresate Curţii Europene a Drepturilor Omului. Autorităţile de la Chişinău au promis o nouă strategie privind respectarea drepturilor omului dar este nevoie să fie monitorizate în continuare şi sprijinite de către organismele Consiliului Europei. Procesul democratizării în acest stat trebuie susţinut cu toată tăria de către Consiliul Europei, având în vedere existenţa unui majorităţi româneşti mai mare de 78% care a fost tratată ca minoritate discriminată.
De asemenea, în Serbia există o lege care protejază drepturile minorităţilor, dar nu este respectată de către autorităţi. În Timoc, Serbia, trăiesc aproximativ 300.000 de români, care nu sunt recunoscuţi ca minoritate etnică română, fiind recunoscuţi ca minoritatea etnica vlahă, prin urmare, nu au nici un drept – presă, şcoală sau biserică în limba română. Ostilitatea statului sârb faţă de minoritatea română de pe valea Timocului a culminat cu un proces care a rezultat cu condamnarea preotului din Timoc. Cerem Consiliului Europei să intervină pentru a remedia această problema si pentru a asigura românilor din Timoc drepturile şi libertăţile de care beneficiază coetnicii lor din zona de nord-est a Serbiei.
Ne exprimăm speranţa că membrii Consiliului Europei îşi vor onora angajamentele asumate pentru sprijinirea democraţiilor în Balcanii de Vest şi fostul spaţiu sovietic.”

Related posts

Leave a Comment