Anunț final proiect Centrul Wello, COD SMIS: POAT-NV-2

Titlul proiectului: Centrul Wello    

Numele Beneficiarului: Art Dynasty SRL

Rezultate asteptate ale proiectului: Centrul Wello se compune din trei elemente principale, functionand intr-o sinergie perfecta si aliniate la misiunea de a avansa si promova starea de sanatate in populatia locala, regionala si nationala, cu un puternic impact prevazut in timp la nivel international. Aceste elemente sunt:

 1. Centrul Medical Wello
 2. Wello FoodLabs
 3. Wello DigiLabs

Obiectivul general al proiectului: Proiectul are ca obiectiv general înființarea, construirea si operaționalizarea Centrului Wello – Centru pentru sanatatea familiei. Prin aceasta, se urmărește stabilirea Regiunii Nord-Vest ca un pol in cercetarea avansată in sănătatea si bunăstarea familiei printr-o abordare transsectoriala, implicand sectorul agroalimentar si cel al tehnologiei informației si a comunicatiilor, ca adjuvanți si potentatori ai cercetării medicale propriu-zise.

   

Obiectivele specifice ale proiectului: 

 1. Construirea Centrului Wello
  1. Documentație tehnica
  2. Executia lucrarii
 2. Dotarea Centrului Wello cu echipamente
  1. Dotarea centrului medical cu echipamente corespunzătoare
  2. Dotarea centrului tehnologic digital si de cercetare
  3. Dotarea centrului de cercetare agroalimentara
 3. Recrutarea resursei umane corespunzătoare operării Centrului Wello, pe cei trei piloni funcționali ai sai
 4. Operarea centrului cu activitate de cercetare, dezvoltare experimentală, transfer tehnologic si asistenta medicala de specialitate
 5. Introducerea in piața (locala, regionala, nationala si internationala) de produse/servicii fizice si digitale noi sau semnificativ îmbunătățite  

Valoarea totală a proiectului: 1.118.674,97 RON

Valoarea finanțării nerambursabile: 940.063,00 RON  

Data începerii proiectului: 29.06.2022   

Data finalizării proiectului: 31.10.2023   

Codul SMIS: POAT-NV-2

Contract de finanțare nr. 2/ 29.06.2022

Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2014-2020

Datele de contact Art Dynasty SRL:  

Persoana de contact: Sveatoslav VIZITIU – Administrator  

Sediu social: Municipiul Cluj- Napoca, strada Colinei, nr. 20. Bl. C, et.1, ap.3, Tel: 0740551863 / E-mail: hello@wello.ai

Consulta comunicatul in pdf aici: Comunicat presa Wello Finalizare proiect

Related posts

Leave a Comment