Amnesty International solicită Consiliului Europei să consolideze măsurile de protecţie a drepturilor omului în Europa

Amnesty International solicită Consiliului Europei să consolideze măsurile de protecţie a drepturilor omului în Europa, în contextul în care miniştrii a 47 de state membre se pregătesc pentru o întrunire la data de 18 şi 19 februarie, în staţiunea balneară elveţiană Interlaken, pentru a discuta propunerile cu privire la reformele ulterioare ale Curţii Europene a Drepturilor Omului (Curtea).Misiunea acestei instituţii judiciare internaţionale constă în aplicarea prevederilor Convenţiei Europene cu privire la Drepturile Omului, pe care statele membre ale Consiliului Europei trebuie să le respecte prin decizii cu aplicare obligatorie.
Pe parcursul celor 50 de ani de existenţă Curtea a emis aproximativ 10.000 de decizii, conform cărora anumite state nu şi-au onorat obligaţiunile prevăzute în textul Convenţiei Europene.
Curtea are peste 100.000 de cazuri încă nerezolvate şi primeşte un număr enorm de reclamaţii anual, ceea ce constituie o povară uriaşă pentru resursele sale.
“Soluţia constă în implementarea mai bună a Convenţiei la nivel naţional. Aceasta ar spori respectarea drepturilor omului în Europa,” a declarat Jill Heine, Consilier juridic Amnesty International.
“Dacă guvernele şi-ar îndeplini obligaţiunile prevăzute de Convenţie şi ar implementa rapid şi eficient deciziile Curţii, numărul reclamaţiilor depuse la Curte s-ar reduce considerabil.”
“În acelaşi timp, accesul direct al sutelor de milioane de europeni la Curte, de care aceştia se bucură acum, trebuie să fie facilitat în continuare şi nu obstrucţionat. Propunerile conform cărora solicitanţii trebuie să achite taxe sau fie reprezentaţi de un avocat şi să comunice cu reprezentanţii Curţii în engleză sau în franceză trebuie să fie respinse.”
Amnesty International militează pentru o Curte Europeană a Drepturilor Omului puternică şi independentă, accesibilă persoanelor, care reclamă faptul că drepturile lor, prevăzute în Convenţia Europeană cu privire la Drepturile Omului sunt încălcate atunci când nu li s-a făcut dreptate în ţara lor.

• Organizaţia solicită Consiliului Europei să examineze doar acele reforme ale Curţii, care au drept scop consolidarea protecţiei drepturilor cetăţenilor din Europa şi să asigure independenţa şi excelenţa Curţii:
• Oamenii trebuie să poată, în continuare, să apeleze la Curte, atunci când nu au obţinut dreptate, în ţara de origine, pentru încălcarea drepturilor lor.
• Reclamaţiile trebuie să fie examinate în mod eficient, corect, consecvent, transparent şi efectiv, pentru a elimina numărul foarte mare (aproximativ 90%) de plângeri, care, conform criteriilor curente, sunt inadmisibile.
• Curtea trebuie să fie asigurată cu resurse financiare şi umane corespunzătoare, pentru a avea abilitatea de a lua decizii într-un termen rezonabil, dar fără a avea un impact negativ asupra bugetelor altor mecanisme şi organisme de protecţie a drepturilor omului din cadrul Consiliului Europei.
• Orice reformă a Curţii trebuie să se bazeze pe analiză informată, evaluare transparentă atât a rădăcinii problemelor, care îi subminează eficienţa, cât şi a reformelor recente şi viitoare.
• Trebuie să fie consolidat rolul Comitetului de Miniştri în supervizarea implementării de către state a deciziilor Curţii.

Related posts

Leave a Comment