38 de drumuri din Cluj, in reabilitare sau intretinere

De la începutul acestui an, 38 de drumuri din judetul Cluj au fost vizate de lucrări de reabilitare sau întretinere.

Pe 13 dintre acestea încă se desfăsoară ample lucrări de modernizare, în timp ce pe alte 25, fie s-au finalizat lucrările, fie se derulează lucrări de întreţinere curentă sau periodică.

Lucrările de reabilitare si modernizare, dar si cele cele de întretinere curentă si periodică a drumurilor judetene au vizat toate zonele din judet, intervenindu-se atât pe drumuri care asigură legătura directă cu municipiul resedintă de judet sau cu celelalte centre urbane, cât si pe drumuri de mare importantă din punct de vedere turistic ori cu un aport important în economia judetului.

Potrivit Consiliului Judetean, la sfârsitul lunii august se aflau în plină derulare lucrări de reabilitare si modernizare pe următoarele drumuri judetene:
DJ 161A Iuriu de Câmpie – Ceanu Mare – DJ 150;
DJ 107N, pe două sectoare de drum, respectiv Băisoara – Valea Ierii si Gura Râsca – Somesul Rece;
DJ 161C Alunis – Corneni;
DJ 109A Chinteni – Dealul Jurcii;
DJ 107R Muntele Băisorii – Muntele Mare – Pârtia Buscat;
DJ 108C Mănăstireni – Călata – Mărgău – Răchitele;
DJ 107P Gilău – Somesu Rece – Mărisel – DN 1R;
DJ 151C Tritenii de Jos – limită cu judetul Mures
DJ 107L Petresti – Lita.
DJ 108B limită cu judetul Sălaj – Bobâlna – Viile Dejului;
DJ 109D Jucu de Mijloc;
DJ 107M Luna de Sus – Vlaha – Săvădisla – Băisoara – Iara – Buru – limită cu judetul Alba;
DJ 109B Fundătura – Cornesti.

Lucrările de între?inere vizează:
DJ 103G, pe mai multe sectoare de drum, după cum urmează: Aiton – Ceanu Mic (covor asfaltic finalizat), DN1 – Tureni (covor asfaltic finalizat), (DN 75) Mihai Viteazu – Cheia – Cheile Turzii (covor asfaltic finalizat), Cheile Turzii – Sănduleşti (pietruire), Gheorgheni – Centura ocolitoare Vâlcele-Dezmir-Apahida (covor asfaltic finalizat), Podeni – Moldoveneşti (şanţuri, decolmatare podeţe), Centura ocolitoare Vâlcele-Dezmir-Apahida – limită cu municipiul Cluj-Napoca (plombări, burduşiri);
DJ 161B Turda – Ploscoş (covor asfaltic finalizat);
DJ 103M Rediu – Aiton (pietruire);
DJ 103K Căpuşu Mare – Râşca (plombări, burduşiri, covor asfaltic);
DJ 107R Băişoara – Muntele Băişorii (covor asfaltic finalizat);
DJ 107N Mănăstirea Muntele Rece (şanţuri, aşternere de material pietros);
DJ 107M Săcel – Buru – limită cu judeţul Alba (burduşiri, plombări);
DJ 103T Feleacu – Pârtia de schi Feleacu (covor asfaltic finalizat);
DJ 150 Luna – Aeroportul militar Luna (covor asfaltic finalizat);
DJ 150A Crişeni – DN 16 (plombări, burduşiri);
DJ 109V Pădureni – Satu Lung (lucrări pregătitoare în vederea asfaltării şi reciclării);
DJ 109S Borşa – Giula (eliminarea gropilor cu material pietros);
DJ 764B (DN 1) Valea Drăganului – Baraj Drăgan (plombări);
DJ 108K limită cu judeţul Bihor – DJ 764B (plombări);
DJ 161A Apahida – Cojocna – Iuriu de Câmpie (plombări, burduşiri);
DJ 161 Bonţida (plombări, burduşiri); DJ 161 Dăbâca – Pâglişa – Dârja – Panticeu (strat de balast în vederea reciclării şi aşternerii de covor asfaltic); DJ 161 Gădălin (plombări cu asfalt, burduşiri);
DJ 109D (DJ 109C) – Sic – Coasta – Vişea (reciclare şi covor asfaltic finalizat);
DJ 161D Unguraş – Valea Unguraşului (plombări cu asfalt, burduşiri şi covor asfaltic finalizat);
DJ 107N Muntele Rece – Gura Râştii (pietruire);
DJ 108C (DN1) – Ardeova – Mănăstireni (covor asfaltic finalizat); DJ 108C Leghia – DN1(plombări, burduşiri);
DJ 107T Măguri Răcătău – Măguri (reprofilare cu adaos de piatră);
DJ 109C pe sectoarele de drum Fizeşu Gherlii – Sântioana – Ţaga (reparaţii la sistemul rutier, burduşiri) şi Ţaga – Sucutard – Cămăraşu (plombări cu asfalt şi şanţuri);
DJ 107J Valea Ierii – Caps – Cerc (covor asfaltic finalizat);
DJ 107P Someşu Rece – Mărişel (plombări);
DJ 109S Borşa – Giula (pietruire).

Ordinea de prioritate în reabilitarea drumurilor judetene a fost stabilită în baza unor criterii obiective, respectiv starea de degradare a drumurilor, intensitatea traficului rutier si conditiile în care se desfăsoară acesta, obiectivul tuturor acestor lucrări fiind acela de îmbunătătire a infrastructurii rutiere în vederea impulsionării dezvoltării economico-sociale a întregului judet.


Related posts

Leave a Comment