#10Mai: Cum este onorat spiritul regal la Cluj

De Sebastian Baciu

În ultimii ani, Clujul a devenit unul dintre principalele centre urbane în care spiritul regal se manifestă în toată măreţia lui. Legătura dintre Familia Regală a României şi Capitala Transilvaniei a devenit şi mai puternică. În ultimii ani, Regele Mihai I a devenit Profesor Honoris Causa al Universităţii Babeş-Bolyai şi Doctor Honoris Causa al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară. Alteţe Lor Regale Principesa Moştenitoare Margareta şi Principele Radu ai României au devenit Cetăţeni de Onoare ai judeţului Cluj.

În Cluj-Napoca, amintirea Regelui Ferdinand I ?i a Reginei Maria este onorată de două dintre cele mai frumoase străzi. Numele celor doi Regi ai României Mari este cinstit, de asemenea, prin faptul că a fost dat unor aule care apar?in Institututul de Istorie George Bari?iu al Academiei Române, Universită?ii Babe?-Bolyai ?i Universită?ii de ?tiin?e Agricole ?i Medicină Veterinară. De asemenea, Institutul de ?tiin?ele Vie?ii din Cluj a primit numele Majestă?ii Sale Regelui Mihai I.

Două dintre ?colile clujene au primit patronaj ?i sprijin regal, la fel ?i numeroase asocia?ii, evenimente sau publica?ii.

Toate aceste lucruri sunt posubile ?i datorită spiritului civic deosebit al clujenilor, care a generat apari?ia a două organiza?ii monarhiste îngemănate, care ac?ionează la unison: Alian?a Na?ională pentru Restaurara Monarhiei ?i Clubul Monarhi?tilor Clujeni. Membrii acestora sunt implica?i în organizarea vizitelor regale de la Cluj. În an acest an, de exemplu, am avut plăcerea să primim, în 25 martie, vizita ASR Principelui Radu al României, iar de Pa?te, AALLRR Principesa Mo?tenitoare Margareta ?i Principele Radu au sărbătorit Învierea Domnului la Cluj ?i au luat parte la ceremoniile religioase oficiate în catedralele ortodoxă ?i greco-catolică. În perioada următoare este a?teptată ?i vizita oficială a ASR Principesa Maria a României. Sperăm că până la finalul lunii iunie va mai exista ?i o patra vizită regală la Cluj.

Îi a?teptăm pe membrii Familiei Regale a României la Cluj ?i la începutul lunii octombrie, când la Cluj va avea loc vernisajul unei expozi?ii de fotografii ?i docuimente istorice găzduite de Biblioteca Centrală Universitară ?i care va ilustra rela?ia specială dintre Familia Regală ?i Cluj.

Membrii celor două organiza?ii monarhiste s-au implicat în numeroase proiecte educative, culturale ?i caritabile. De exemplu, în luna martie, membrii ANRM au participat la lec?iile deschise din Liceul Nicolae Bălcescu unde, în Săptămâna Altfel, au citat copiilor din ciclul primar pove?ti scrise de Reginele Elisabeta ?i Maria ale României.


Înainte de Sfintele Pa?ti, copiii din familiile vulnerabile din comuna Recea Cristur au primit mici daruri din partea monarhi?tilor clujeni. La începutul lunii mai, monarhi?tii clujeni au plantat o pădure în Mun?ii Apuseni, în comuna Mări?el. În aceste zile, ei se implică în sprijinirea Festivalului Interna?ional de Ceramică Contemporană Caolin, care va primi Înaltul Patronaj al Principesei Maria a României. De asemenea, toamna acestui an va aduce organizarea unui cros dedicat copiiilor, un concurs de eseuri, o conferin?ă dedicată mediului de afaceri care va reuni în prezen?a membrilor Familiei Regale companii din Germania, Republica Moldova ?i România, dar o ac?iune prin care românii din Valea Timocului vor primi carte religioasă în limba română. Sfâr?itul de an va aduce deja tradi?ionalul Colind Regal de la Cluj, precum ?i Concertul Regal de Colinde care va fi găzduit de Familia Regală la Castelul de la Săvăr?in.

Related posts

Leave a Comment