Anunț de finalizare a implementării proiectului „Achiziția de echipamente in cadrul societății DENITERM SRL, cu scopul consolidării poziției pe piață”

Societatea DENITERM S.R.L, în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul “Achizitia de echipamente in cadrul societatii DENITERM SRL, cu scopul consolidarii pozitiei pe piata”, cod SMIS 161374, în cadrul Axei prioritare 4: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Acțiunea 4.1.1 BIS Investiții în activități productive a Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. Valoarea totală a proiectului este de  2.071.034,59 lei din care finanţarea nerambursabilă este reprezentată de suma de 1.193.700,41 lei.  Obiectivul…

Read More

Anunț publicare procedură de achiziție a DENITERM SRL

Societatea DENITERM SRL, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul “Achiziția de echipamente în cadrul societății DENITERM SRL, cu scopul consolidării poziției pe piață”, în cadrul Axei prioritare 4: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Acțiunea 4.1.1 BIS Investiții în activități productive a Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.  Cod MYSMIS: 161374  Contract: 325/960/POC/4.1.1. BIS Prin prezentul anunț vă transmitem ca s-a publicat pe site-ul MFE, la adresa https://www.fonduri-structurale.ro/ secțiunea Anunțuri, anunțul de…

Read More

Investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență în cadrul DENITERM SRL

Societatea DENITERM SRL, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul “Achizitia de echipamente in cadrul societatii DENITERM SRL, cu scopul consolidarii pozitiei pe piata”, în cadrul Axei prioritare 4: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Acțiunea 4.1.1 BIS Investiții în activități productive a Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.  Valoarea totală a proiectului este de  2,071,034.60  lei din care finanţarea nerambursabilă este reprezentată de suma de 1,193,700.43 lei.  Obiectivul principal al schemei de…

Read More

Anunt publicare procedura de achizitie în DENITERM SRL

Societatea DENITERM SRL, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul “Achizitia de echipamente in cadrul societatii DENITERM SRL, cu scopul consolidarii pozitiei pe piata”, în cadrul Axei prioritare 4: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Acțiunea 4.1.1 BIS Investiții în activități productive a Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.  Cod MYSMIS: 161374  Contract: 325/960/POC/4.1.1. BIS Prin prezentul anunt va transmitem ca s-a publicat pe site-ul MFE, la adresa https://www.fonduri-structurale.ro/ sectiunea Anunturi, anuntul de…

Read More