UBB

Un monument istoric ajuns focar de infectie

Autor: felix.ostrovschi din 7 mai 2019, Vizualizari: 506

Un monument istoric ajuns focar de infectie

„În legătură cu cele relatate de ziarul nostru cu privire la focarul de infecţie ce-l constituie bastionul din strada Baba Novac, primim din partea domnului dr. Victor Chirilă o lămuritoare scrisoare, în care ne relatează amănunte, cari evidenţiază felul cum se lucrează la Primăria Cluj.


 

 

<<În anul 1932 Comandantul Cohortei Fântânele a Cercetaşilor din Cluj, a cerut de la Primăria Municipiului autorizaţia de îngrijire a bastionului din Baba Novac, cum şi dreptul de a îngrădi (cu contribuţia oraşului) o porţiune de loc din jurul acestuia, instalând un părcuşor, folosindu-se la aceste lucrări braţele de muncă ale cercetaşilor din diferitele Centurii>> - ne scrie d. Chirilă.

Concomitent cu cererea de mai sus, am mai solicitat de la Primărie şi autorizaţiunea, ca tot prin munca cercetaşilor, să curăţim rigola şi să plantăm coasta Cetăţuiei (Fellegvar) situată spre Someş şi grădina Bărnuţiu, instalând aici un parc al Cercetaşilor.

Bineînţeles, toate aceste lucrări, ar fi fost efectuate în mod gratuit şi sistematic, după indicaţiunile şi planul Primăriei, care plan – după cum se afişa pe acea vreme – era pregătit şi ţinut la dispoziţie.

Abia în primăvara anului 1933 – după multe intervenţii – s-a ajuns la o şedinţă comună, ţinută la Primărie, fiind prezenţi Şeful Economatului, delegatul Serviciului Tehnic şi Comandamentul Cohortei, cu care ocazie s-a fixat în proces verbal atât atribuţiunile, cât şi obligamentele şi drepturile Cohortei.

Tot cu această ocazie ni s-a declarat că bastionul Bethlen, fiind monument istoric, Primăria îşi rezervă dreptul de îngrijire, procedând de comun acord cu Direcţiunea Monumentelor Istorice.

În ce priveşte coasta Cetăţuiei ne-a fost atribuit dreptul de a începe lucrările, urmând să primim instrucţiuni şi instrumente de lucru de la Atelierele Oraşului. Totul a rămas baltă.

Azi vedem, ce anume monument istoric este bastionul din Baba Novac şi, că în ce fel s-a înţeles să se dispună curăţirea bălăriilor de pe coasta Cetăţuiei>>.

Un monument istoric ajuns focar de infectie

În altă ordine de idei, d. Chirilă mai arată că a cerut să se înfiinţeze la Cluj:

  1. Asociaţia <<Administraţiilor de Grădini>> în scopul de a ridica pomicultura, apicultura şi industrializarea fructelor pe teritoriul Municipiului, cum şi îngrijirea arborilor de pe străzile oraşului.
  2. Înfiinţarea unui <<Teatru de Păpuşi>> pentru a scoate copiii din ghearele cinematografelor.
  3. Introducerea în Şcolile Primare a unei <<Ligi a Bunătăţii>>, în scopul de a creşte şi îndruma copii la o bunătate sufletească, stimă faţă de părinţi şi muncă, cum şi la dragostea faţă de cei slabi şi animale.
  4. Designarea şi înfiinţarea de locuri de joc pentru copiii din diferitele cartiere ale oraşului.

Pentru a evidenţia apoi felul cum se lucrează la noi, d. Chirilă adaogă: <<Am mai colectat apoi 97 de cărţi de la librăriile de pe piaţă şi particulari. Nu mă veţi crede, dar pot dovedi, că am fost nevoit a interveni din decembrie 1933 până la data de 9 iulie, pe la cei chemaţi, până ce au binevoit să dispună, ca acele cărţi să fie duse la Colonia Tarcea, pentru a forma baza unei biblioteci începătoare pentru bătrânii internaţi acolo>>.

Am reprodus aici interesantele destăinuiri ale d. Chirilă, lăsând cititorii ca să tragă concluziile pe care le vor crede de nimerite şi cari cu siguranţă vor caracteriza aşa după cum merită felul de a fi şi de a se lucra la autorităţile noastre municipale.

În ce priveşte chestiunea focarului de infecţii de lângă monumentul istoric al Bastionului Bethlen, ne permitem a-l ruga încă o dată pe d. primar Drăgan să facă o inspecţie acolo şi să aprecieze domnia sa ca om al şcoalei, dacă acest maidan neîngrijit nu constituie o adevărată primejdie pentru sănătatea elevilor, cari sunt obligaţi să treacă zilnic pe acolo”. [„Patria”, Cluj, 18 septembrie 1934].

dle templates freefilm online


Categoria: Social

Ati intrat ca userul nelogat. Va rugam sa intrat in cont-ul d-voastra.
Va recomandam sa va inregistrati daca nu aveti cont.


Reclama

Reclama