UBB

Testamentul Regelui Ferdinand

Autor: felix.ostrovschi din 18 martie 2019, Vizualizari: 1 003

Testamentul Regelui Ferdinand

Ieri s-a deschis la Sinaia testamentul defunctului Rege Ferdinand I, fiind de faţă M.S. Regina Maria, M.M. Lor Reginele Elisabeta şi Mărioara, A.A. Lor Nicolaie, Ileana şi prinţul Hohenlohe, S. Sa Patriarhul, Primul Ministru, Regentul G. Buzdugan, dl. Hiot, ministru Palatului şi domnul Stelian Popescu, ministru justiţiei.

Domnul Hiotu a prezentat documentul într-un plic sigilat, care purta menţiunea scrisă de mâna defunctului Suveran: <<Testamentul Meu>>.


Dispoziţiile testamentare ale defunctului Suveran

Testamentul Regelui Ferdinand

„Testamentul Suveranului începe arătând opera realizată de regele Carol, pe care pronia cerească l-a îngăduit s-o continue şi s-o desăvârşească, dăruindu-i pentru patriotismul său cea mai scumpă şi cea mai sfântă răsplată. <<Aceasta, continuă testamentul regal, deschide un drept la recunoştinţa mea Atotputernicului, care Mi-a îngăduit să consacru munca Mea poporului român, a căruia propăşire a fost fără preget şi fără încetare scopul vieţii Mele>>.

Urmează îndemnuri şi sfaturi către Moştenitorul tronului.

Testamentul Regelui Ferdinand

Apoi, Suveranul îşi exprimă recunoştinţa către Regina, care i-a fost tovarăşe şi sprijin în toate vremile şi-n toate împrejurările.

Şi adaugă: <<Sunt convins că uniţi în iubire frăţească, copiii Noştri O vor înconjura şi îi vor păstra legăturile scumpe cari au făcut fericirea vieţii Noastre>>.

<<De asemenea, sunt sigur că poporul Meu va avea pentru scumpa Mea Soţie şi după trecerea Mea din viaţă aceeaşi dragoste neschimbată>>.

Testamentul Regelui Ferdinand

 

Urmează legatele

Palatul de la Cotroceni rămâne reşedinţa M.S. Reginei Maria, de asemenea castelul Pelişor şi toate dependinţele rămân în folosinţa Ei cât timp va trăi, putând dispune după voinţă de mobilierul ambelor palate, iar întreţinerea fiind în sarcina Moştenitorului de tron.

 

Împărţirea averii între copii

Testamentul lasă prinţului Carol, ca moştenitor de tron, partea de moşie de rezervă de la ţară, toată cotitatea disponibilă întregii moşii de la Sinaia şi Predeal, împreună cu castelul Peleş.

Casele din Bucureşti şi diferite moşii rămân celorlalţi copii.

Testamentul Regelui Ferdinand

Regele declară că împrejurările economice de după război l-au împiedicat să-şi sporească averea personală: <<De aceea, continuă testamentul, cu mare regret nu pot face tot binele ce doresc, totuşi însărcinez pe fiul Meu urmaş la domnie, ca după Sfatul primului ministru, al Patriarhului, Prim preşedintelui de Casaţie al Ministrului Palatului, să distribuie suma de 50 milioane, socotind leul după valoarea lui de astăzi, următoarelor instituţii: Fundaţiunii universitare Ferdinand I din Iaşi; Orfelinatului agricol Ferdinand; Academiei Române, pentru ca să instituie un premiu pentru cercetarea chestiunilor economice româneşti; Societăţii geografice; Bisericilor ortodoxă, unită, catolică, protestantă şi izraelită; unei instituţii de ajutorare a ofiţerilor; Astrei din Sibiu; unor societăţi de cultură naţională din Cernăuţi şi Chişinău.

Distribuirea sumelor de mai sus va începe la un an după moartea mea, iar dobânzile acestor sume vor fi împărţite întregului personal al Curţii Regale.

Închei aceste ultime dorinţe cu gândul care M-a stăpânit toată viaţa: chemând binecuvântarea cerească asupra scumpului Meu popor şi Mă închin smerit în faţa hotărârilor Domnului>>”. [„Naţiunea”, Anul I, nr.153, Cluj, 23 iulie 1927].

dle templates freefilm online


Categoria: Social

Ati intrat ca userul nelogat. Va rugam sa intrat in cont-ul d-voastra.
Va recomandam sa va inregistrati daca nu aveti cont.


Reclama

Reclama