www.AutoPieseonline24.ro

Istoria invatata de nevazatori prin sunete si senzorial

Autor: mihaela.ursan din 12 septembrie 2018, Vizualizari: 788

Istoria invatata de nevazatori prin sunete si senzorialElevii cu deficientă de vedere, din mai multe scoli speciale din tară, vor învăta istoria României prin intermediul sunetelor, în format digital si interactiv sau senzorial.


Printre institutiile de învătământ care fac parte din acest proiect se numără scolile speciale pentru deficienti de vedere din Cluj-Napoca, Timi?oara, Arad, Târgu Frumos, Buzău, Bucure?ti.

Potrivit initiatorilor, proiectul oferă elevilor ?i profesorilor acces la platforma educa?ională online www.idea-isa.ro ?i la o bază de materiale alternative educa?ionale adaptate (digitale ?i tactile), create de speciali?ti de la Muzeul de Istorie ?i Arheologie Constan?a, împreună cu 12 profesori de istorie din ?ară ?i 12 elevi cu deficien?e de vedere, pentru a adapta toate materiale de studiu necesită?ilor lor.

Platforma educa?ională con?ine 80 de lec?ii de istorie na?ională, 45 de materiale audio din textele cronicarilor ?i mărturiile solda?ilor din războaie, pasaje din textele istoricului Neagu Djuvara, scurte filme documentare accesibilizate ?i prezentări de artă ?i tehnică militară, specifice ?ărilor Române.

Experien?a „Istoria prin sunet ?i atingere” este completată de 120 de materiale tactile ?i 3D, reprezentând hăr?i ?i ilustra?ii în relief.

„Ace?ti copii care nu pot citi manualele standard ?i vedea ilustra?iile ori hăr?ile. Imediat ce deslu?esc tainele platformei, elevii devin la rândul lor descoperitori de pove?ti istorice”, spune Mihai Leoveanu, profesor de istorie implicat în proiect.

„Într-o societate a informa?iei ?i a informării, este vital să avem grijă ca accesul la educa?ie să fie unul facil tuturor. Indiferent de dizabilită?i, oamenii posedă o curiozitate incredibilă legată de lumea din jur, iar uneori trebuie să luăm în calcul nevoile specifice de învă?are ale acestora, astfel încât să asigurăm toate premisele dezvoltării”, a men?ionat Andreia Bruckner, coordonatorul proiectului.

„În fiecare an ?colar, 100 de elevi încadra?i în învă?ământul special vor putea învă?a istoria folosind tehnologia. 1,8 milioane de euro au fost investi?i pentru a sus?ine proiecte de integrare a persoanelor cu dizabilită?i de auz sau văz din România în cei ?ase ani de cand am lansat fondul de finan?are Lumea prin Culoare ?i Sunet”, sus?ine Amalia Fodor, directorul Funda?iei Orange.

Proiectul îi vizează pe to?i elevii cu deficien?e de vedere încadra?i în învă?ământul de masă. Ace?tia vor beneficia, din anul ?colar 2018-2019, de materia accesibilizată prin proiectul „Istoria prin sunet ?i atingere” de către Asocia?ia Tandem. Valoarea proiectului se ridică la 47.000 de euro, din care 40.000 câ?tiga?i prin fondul de finan?are Lumea prin Culoare Sunet al Funda?iei Orange.


dle templates freefilm online
Sursa: foto: www.portalinvatamant.ro

Categoria: Social

Ati intrat ca userul nelogat. Va rugam sa intrat in cont-ul d-voastra.
Va recomandam sa va inregistrati daca nu aveti cont.


Reclama

Reclama