Guvernul PSD finanţează proiectele clujenilor: 670,367,594 de lei pentru dezvoltarea localităţilor din Cluj!

Autor: invitati din 20 iulie 2017, Vizualizari: 630

PSD Cluj salută alocarea celor 670,367,594 de lei de către Guvernul PSD, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru obiective de dezvoltare şi modernizare din judeţul Cluj.


 

„Este important că sunt finanţate proiecte necesare dezvoltării judeţului Cluj, de la îmbunătăţirea infrastructurii rutiere, înfiinţarea sau extinderea reţelelor de canalizare, alimentare cu apă şi până la modernizarea unor şcoli pentru copii noştri. De asemenea şi drumurile judeţene sunt finanţate cu o sumă considerabilă, fonduri necesare având în vedere restanţele şi pasivitatea Consiliului Judeţean Cluj.

 

În continuare, alături de colegii deputaţi Cornel Itu, Cristina Burciu şi senatorul Vasile Ilea vom sprijini proiectele judeţene şi regionale ale Clujului” a declarat deputatul Horia Nasra, preşedintele PSD Cluj.

 

Nr. crt.

U.A.T

Denumire obiectiv investitii

Alocaţii de la bugetul de stat 2017-2020

TOTAL

 

670,367,594.12

1

AITON

Furnizare dotări pentru Dispensar Uman Aiton, comuna Aiton, jud. Cluj

117,000.00

2

AITON

Modernizare străzi în comuna Aiton, jud. Cluj

3,125,029.00

3

ALUNIŞ

Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere în comuna Aluniş judeţul Cluj

4,807,434.00

4

APAHIDA

Extindere retea canalizare in satele Dezmir, Sânnicoara si Apahida in com. Apahida jud. Cluj

4,141,936.00

5

APAHIDA

Reţea canalizare menajeră în localitatea Pata în com. Apahida jud. Cluj

12,519,120.00

6

APAHIDA

Reabilitare şi modernizare şcoala din loc. Dezmir, comuna Apahida

1,727,386.15

7

APAHIDA

Reabilitare, modernizare şi extindere şcoala din loc.  Sînnicoară,  comuna Apahida

2,096,327.80

8

AŞCHILEU

Dotare Şcoala Gimnazială Aşchileu Mare, comuna Aşchileu, jud. Cluj

62,000.00

9

AŞCHILEU

Reabilitare şi modernizare dispensar uman Aşchileu, comuna Aşchileu, jud. Cluj

740,000.00

10

AŞCHILEU

Modernizare străzi în comuna Aşchileu, jud. Cluj

8,893,332.00

11

BACIU

Extindere reţea de canalizare pe străzile Brădetului, Planetelor, Cimitirului, Salcâmului şi Mesteacănului în comuna Baciu, judetul Cluj

2,862,363.00

12

BACIU

Înfiinţare reţea de canalizare  în localităţile Sălistea Nouă, Coruşu, Popeşti şi staţie de epurare în localitatea Popeşti comuna Baciu, judetul Cluj

5,665,478.00

13

BACIU

Reţea de canalizare şi staţie de epurare în localitatea Suceagu, comuna Baciu, judeţul Cluj

10,048,906.00

14

BACIU

Construire grădiniţă în comuna Baciu jud. Cluj

4,536,069.37

15

BĂIŞOARA

Reţele de canalizare menajeră şi canal colector Săcel Băişoara, în localitatea Săcel comuna Băişoara, judeţul Cluj

3,514,560.00

16

BĂIŞOARA

Reabilitarea şi dotarea Dispensarului uman din comuna Băişoara, judeţul Cluj

699,065.00

17

BĂIŞOARA

Modernizare străzi de pământ în Staţiunea Muntele Băişorii, comuna Băişoara, judeţul Cluj

2,750,804.00

18

BELIŞ

Modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială Avram Iancu Beliş, comuna Beliş, judeţul Cluj

4,352,737.00

19

BELIŞ

Reabilitare şi dotare dispensar medical în localitatea Beliş, comuna Beliş, judeţul Cluj

1,196,042.00

20

BELIŞ

Modernizare drumuri şi străzi în comuna Beliş, judeţul Cluj

7,797,755.25

21

BOBÎLNA

"Demolare parţială construcţie şi reabilitare construcţie şcoală" sat Oşorhel, com. Bobîlna, jud. Cluj

457,069.11

22

BOBÎLNA

Modernizare drum comunal DC 164 Bobîlna-Pruni în comuna Bobîlna judeţul Cluj

1,881,472.75

23

BOBÎLNA

Construire pod peste Valea Băbdiului, în loc. Suarăş, comuna Bobîlna, judeţul Cluj

623,127.08

24

BONŢIDA

Alimentarea cu apă a localităţilor, Coasta şi Tăuşeni, comuna Bonţida, judeţul Cluj

3,143,203.00

25

BONŢIDA

Construire grădiniţă cu program prelungit în loc. Bonţida, comuna Bonţida, jud. Cluj

1,493,800.00

26

BONŢIDA

Realizare pod peste Valea Borşa, în comuna Bonţida, judeţul Cluj

2,363,026.00

27

BORŞA

Modernizare şcoală gimnazială din comuna Borşa, judeţul Cluj

1,509,842.25

28

BORŞA

Modernizare străzi în localitatea Giula, comuna Borşa, judeţul Cluj

4,218,582.87

29

BUZA

Modernizare şi dotare Şcoală Gimnazială Buza, comuna Buza, judeţul Cluj

2,446,448.00

30

CĂIANU

Modernizare şi mansardare Şcoală Gimnazială Căianu din comuna Căianu, judeţul Cluj

4,359,436.00

31

CĂIANU

Dotare dispensar uman cu echipamente medicale pentru cabinet stomatologic în loc. Căianu, comuna Căianu, judeţul Cluj

108,000.00

32

CĂLĂRAŞI

Modernizare drum comunal DC 62 de la km 1+330 la km 6+400 în satul Călăraşi Gară, comuna Călăraşi, judeţul  Cluj

3,763,661.39

33

CĂLĂŢELE

Reabilitare drumuri comunale, sat Călăţele Pădure, comuna Călăţele, judeţul Cluj

6,442,963.45

34

CĂMĂRAŞU

Extindere reţea de apă în localitatea Sîmboleni, comuna Cămăraşu, judeţul Cluj

427,568.00

35

CĂMĂRAŞU

Extindere reţea de apă în satul Naoiu, comuna Cămăraşu, judeţul Cluj

1,153,073.00

36

CĂMĂRAŞU

Modernizare şi dotare Grădiniţă cu program normal Fagadaua, comuna Cămăraşu, judeţul Cluj

630,688.00

37

CĂPUŞU MARE

Sistem de canalizare în comuna Căpuşu Mare, jud Cluj

11,828,038.03

38

CĂŞEIU

Extindere sistem de canalizare ape uzate în satul Coplean, comuna Căşeiu, judeţul Cluj

6,042,660.21

39

CĂTINA

Modernizare străzi în localitatea Feldioara, comuna Cătina, jud. Cluj,

1,823,821.00

40

CÎŢCĂU

Extindere reţea de canalizare în comuna Cîţcău, judeţul Cluj

6,920,371.00

41

CÎŢCĂU

Modernizare şi dotare şcoală gimnazială Cîţcău, comuna Cîţcău judeţul Cluj

4,369,763.00

42

CEANU MARE

Sistem de canalizare menajeră cu staţie de epurare în localitatea Ceanu Mare, comuna Ceanu Mare, judeţul Cluj

16,571,101.00

43

CEANU MARE

Construire centru medical în comuna Ceanu Mare, jud. Cluj

1,115,500.00

44

CHINTENI

Sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere cu staţie de epurare în satele Măcicaşu şi Sînmărtin, comuna Chinteni judetul Cluj

5,106,965.00

45

CHINTENI

Sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere în satele Deuşu şi Vechea comuna Chinteni judetul Cluj

5,067,287.00

46

CHINTENI

Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere cu staţie de epurare în localitatea Săliştea Veche comuna Chinteni

4,752,455.96

47

CHINTENI

Reabilitare şi modernizare Şcoală din sat Deuşu comuna Chinteni, judetul Cluj

766,360.00

48

CHINTENI

Centrul Medical Chinteni

1,092,063.00

49

CHINTENI

Modernizare strada de sub pădure şi strada din deal în comuna Chinteni judetul Cluj

5,996,318.00

50

CHINTENI

Construire şi refacere poduri în localitatea Chinteni, Măcicaşu şi Săliştea Veche, comuna Chinteni, judeţul Cluj

5,445,224.27

51

CHIUIEŞTI

Modernizarea uliţei la Vâlceaua Popenilor în localitatea Chiuieşti, judeţul Cluj

1,416,719.00

52

CIUCEA

Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Ciucea, judeţul Cluj

4,103,646.73

53

COJOCNA

Extindere reţea canalizare în localitatea Cojocna, comuna Cojocna, judeţul Cluj

2,095,200.00

54

COJOCNA

Construire dispensar uman în localitatea Cojocna, comuna Cojocna judeţul Cluj

1,115,500.00

55

CORNEŞTI

Construire reţea de aducţiune cu apă pentru loc. Tiocu de Jos şi reţele de distribuţie apă şi  canalizare pentru loc. Tiocu de Jos, Tiocu de Sus şi Igriţia

5,690,598.40

56

CORNEŞTI

Modernizare şi dotare şcoală gimnazială sat Corneşti, comuna Corneşti, judeţul Cluj

2,100,000.00

57

CORNEŞTI

Dotare cabinet stomatologic centrul medical Stoiana, comuna Corneşti

102,208.50

58

DĂBÎCA

"Termoizolare şi zugrăveli interioare uşoare la Şcoala Gimnazială "Gelu Romanul" din loc. Dăbîca comuna Dăbîca judeţul Cluj

1,450,000.00

59

DĂBÎCA

Modernizare uliţe în comuna Dăbîca, judeţul Cluj

5,800,000.00

60

DĂBÎCA

Pod peste Valea Lonea în comuna Dăbîca

1,850,000.00

61

FELEACU

Colectarea şi epurarea apei uzate menajere în localitatea Feleacu

18,000,000.00

62

FIZEŞU GHERLII

Racorduri de canalizare menajeră în localităţile Nicula, Bonţ şi Săcălaia, comuna Fizeşu Gherlii, judeţul Cluj

1,315,694.94

63

FIZEŞU GHERLII

Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Şcolii Primare din Fizeşu Gherlii 

1,158,227.00

64

FIZEŞU GHERLII

Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Şcolii Primare din satul Nicula, comuna Fizeşu Gherlii

2,650,130.00

65

FIZEŞU GHERLII

Construire şi dotare dispensar uman Fizeşu Gherlii, comuna Fizeşu Gherlii, judeţul Cluj

1,613,640.00

66

FLOREŞTI

Modernizare strada Eroilor în com. Floreşti, jud. Cluj

11,051,014.00

67

FRATA

Modernizare ruta ocolitoare DJ 150 şi drumuri de interes local în comuna Frata, judeţul Cluj

5,560,204.00

68

GÎRBĂU

Înfiinţare reţea de canalizare cu staţii de epurare în loc. Viştea şi Turea şi extindere apă în loc. Turea, com. Gîrbău, judeţul Cluj

9,279,430.00

69

GEACA

Extindere reţea de alimentare cu apă în satele Puini şi Legii, comuna Geaca, judeţul Cluj

4,819,165.81

70

GEACA

Asfaltare drumuri comunale şi de interes local în com. Geaca, jud.Cluj

5,963,290.00

71

GILĂU

Grădiniţa cu program prelungit

3,004,321.00

72

IARA

Extindere alimentare cu apă Cacova Ierii, comuna Iara

3,865,068.00

73

IARA

Canalizare menajeră cu staţie de epurare în comuna Iara,  jud. Cluj

18,180,225.00

74

IARA

Furnizare dotări pentru Şcoala Gimnazială Iara cu cls. V-VIII şi Şcoală primară cu cls. I-IV Iara, comuna Iara, jud. Cluj

168,000.00

75

IARA

Modernizare şi reabilitare Şcoală cu cls. I-IV din localitatea Iara, comuna Iara, jud Cluj

949,655.00

76

IARA

Construire centru de sănătate în localitatea Iara, comuna Iara, jud.  Cluj

1,458,862.00

77

ICLOD

Modernizare străzi în comuna Iclod, judeţul Cluj

5,010,161.00

78

IZVORU CRIŞULUI

Lucrari de modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Izvoru Crişului, judeţul Cluj

243,666.17

79

JICHIŞU DE JOS

Sistem integrat de alimentare cu apă potabilă şi canalizare menajeră în localitatea Jichişu de Jos

7,715,534.96

80

JICHIŞU DE JOS

Modernizare dispensar uman în comuna Jichişu de Jos, judeţul Cluj

1,484,084.70

81

JUCU

Canalizare menajeră cătun Molitura - Deasupra Morii, jud. Cluj

3,825,500.00

82

JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Dotări - Şcoala Gimnazială Specială-Centru de Resurse şi Documentare privind educaţia Incluzivă/integrată Cluj-Napoca

145,600.00

83

JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Dotări - Centru Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Cluj-Napoca

41,200.00

84

JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Aparat Diapulse - Spitalul  Clinic de Recuperare Cluj- Napoca

280,000.00

85

JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Microscop operator - Spitalul  clinic de recuperare Cluj-Napoca

2,250,000.00

86

JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Aparat Roentgen (radioscopie digitală) - Spitalul  clinic de recuperare Cluj-Napoca

500,000.00

87

JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Aparat de sterilizare cu plasma - Spitalul  clinic de recuperare Cluj-Napoca

300,000.00

88

JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Ecograf multidisciplinar - Spitalul  clinic de recuperare Cluj-Napoca

350,000.00

89

JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Sistem de mapping tridimensional - Spitalul  clinic de recuperare Cluj - Napoca

675,000.00

90

JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Spitalul clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello Cluj- Napoca - Dotări cu echipamente şi aparatură medicală

664,570.00

91

JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Aparat de anestezie pentru Spitalul Clinic de Urgenţă pentru copii Cluj- Napoca

110,000.00

92

JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Proiectare şi executie lucrări de modernizare şi reabilitare a drumurilor judeţene din judeţul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot IV, pentru DJ 161B Turda-Bogata-Călăraşi km 30+647-40+647

1,375,725.90

93

JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Proiectare şi executie lucrări de modernizare şi reabilitare a drumurilor judeţene din judeţul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot IV pentru DJ 161E ( DJ 172A) Hadaboc-Buza-Feldioara-Hodaie km 25+420-Km 27+510

289,639.69

94

JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Proiectare şi execuţie lucrări de modernizare şi reabilitare a drumurilor judeţene din judeţul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot IV, pentru DJ 182E Chiuieşti-Mănăstirea, km 0+000-7+000

1,094,601.95

95

JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Proiectare şi execuţie lucrări de modernizare şi reabilitare a drumurilor judeţene din judeţul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot III, pentru DJ 161C, Iclod-Aluniş km 0+000- Km10+300

5,869,081.80

96

JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Proiectare şi executie lucrări de modernizare şi reabilitare a drumurilor judeţene din judeţul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot IV pentru DJ 109 D (DJ161)-Jucu de Sus-DN 1C km 26+880-32+050

1,512,309.57

97

JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Proiectare şi execuţie lucrări de modernizare şi reabilitare a drumurilor judeţene din judeţul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot IV pentru DJ 161H DN 16-Suatu, km 0+000-4+000

529,313.47

98

JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Proiectare şi execuţie lucrări de modernizare şi reabilitare a drumurilor judeţene din judeţul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot I, pentru DJ 103H , Săcuieu- DJ 108C, km 12+250- Km19+250

4,772,027.40

99

JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Proiectare şi executie lucrări de modernizare şi reabilitare a drumurilor judeţene din judeţul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot I, pentru DJ 103J Săcuieu- Vlădeasa, km 10+200-Km20+200

16,544,722.80

100

JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Proiectare şi execuţie lucrări de modernizare şi reabilitare a drumurilor judeţene din judeţul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot I, pentru DJ 108N , Aghireş - limită judeţ Sălaj, km 0+000-Km2+800

1,045,753.40

101

JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Proiectare şi execuţie lucrări de modernizare şi reabilitare a drumurilor judeţene din judeţul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot II, pentru DJ 107F , limita judeţ Alba- DN 1F Luncani, km 9+860-Km14+370

2,166,684.80

102

JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Proiectare şi execuţie lucrări de modernizare şi reabilitare a drumurilor judeţene din judeţul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot II, pentru DJ 107L Petreşti-Lita, km 14+900-Km30+950

10,286,861.70

103

JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Proiectare şi execuţie lucrări de modernizare şi reabilitare a drumurilor judeţene din judeţul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot II, pentru DJ 107R Muntele Băişoara-Muntele Mare, km 47+350-58+650

7,081,398.34

104

JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Proiectare şi execuţie lucrări de modernizare şi reabilitare a drumurilor judeţene din judeţul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot III, pentru DJ 108B, lim. jud. Sălaj-Bobâlna-Viile Dejului km 21+200-44+000

5,785,423.65

105

JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Proiectare şi execuţie lucrări de modernizare şi reabilitare a drumurilor judeţene din judeţul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot III, pentru DJ 161C Aluniş-Corneşti, km 10+300-Km13+000

1,060,910.20

106

JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Proiectare şi execuţie lucrări de modernizare şi reabilitare a drumurilor judeţene din judeţul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot IV, pentru DJ 151C limita judeţ Mureş-Tritenii de Jos, km 12+500-  km 22+700

9,009,329.60

107

JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Proiectare şi execuţie lucrări de modernizare şi reabilitare a drumurilor judeţene din judeţul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot IV pentru DJ 161A Iuriu de Câmpie- Ceanu Mare, km 22+610 - km 29+800

7,067,796.80

108

LUNA

Înfiinţare dispensar uman în comuna Luna

595,325.00

109

MĂGURI-RĂCĂTĂU

Reţea de apă în satul Muntele Rece, comuna Măguri-Răcătău, judeţul Cluj

4,938,559.50

110

MĂNĂSTIRENI

Dotare Şcoală Gimnazială Mănăstireni, comuna Mănăstireni, jud. Cluj

116,181.00

111

MĂRGĂU

Înfiinţare reţea de apă în loc. Bociu şi Buteni, comuna Mărgău, judeţul Cluj

2,787,884.00

112

MĂRGĂU

Modernizare drumuri în comuna Mărgău, judeţul Cluj

9,459,940.70

113

MĂRIŞEL

Canalizare ape uzate menajere pe tronsonul DC 12 şi DJ 107T şi staţie de epurare pentru 200 L.E.

469,998.00

114

MICA

Dotare Şcoală cu clasele I-IV şi gradiniţă, sat Sânmarghita, comuna Mica, judeţul Cluj

40,000.00

115

MICA

Dotare Şcoală cu clasele I-VIII şi grădiniţă, sat Nireş, comuna Mica, Judeţul Cluj

80,000.00

116

MICA

Dotare dispensar uman din localitatea Mica, comuna Mica, jud.  Cluj

43,000.00

117

MICA

Modernizare drumuri de interes local în comuna Mica jud. Cluj

4,724,229.00

118

MIHAI VITEAZU

Reabilitarea, eficientizarea şi extinderea reţelei de iluminat public în comuna Mihai Viteazu, judeţul Cluj

214,719.51

119

MINTIU GHERLII

Modernizare străzi în comuna Mintiu Gherlii, judeţul Cluj

4,700,500.00

120

MOCIU

Realizare reţea edilitară în localităţile Boteni şi Crişeni, comuna Mociu, jud. Cluj

10,455,404.00

121

MOCIU

Dispensar medical şi locuinţe de serviciu în loc. Mociu, comuna Mociu, judeţul CLuj

1,325,024.00

122

MOLDOVENEŞTI

Infiinţare reţea de apă în localitatea Podeni, comuna Moldoveneşti, jud. Cluj

2,000,000.00

123

MOLDOVENEŞTI

Modernizarea sistemului de alimentare cu apă în comuna Moldoveneşti şi înfiinţare reţea de apă în localitatea Stejeriş, comuna Moldoveneşti, judeţul Cluj

5,598,101.00

124

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

Etajare imobil Grădiniţa Pinocchio, str. Retezatului, nr. 8, Municipiul Câmpia Turzii, jud. Cluj

1,832,935.00

125

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

Modernizarea străzilor Ionel Floasiu, Nicolae Titulescu, - tronson II, Zaharia Stancu-tronson II, Tudor Arghezi-tronson I, Nichita Stănescu

2,761,444.00

126

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

Lucrări de intervenţie privind reabilitarea imobilului din str. 1 Decembrie 1918, nr. 4 în vederea relocării S.P.C.L.E.P.

448,903.00

127

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

Trecerea în subteran a cablurilor de iluminat public şi modernizare iluminat public în zona centrală a Municipiului Câmpia Turzii

257,962.65

128

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Construire creşă de cartier Str. Grigore Alexandrescu nr. 47A

12,978,766.00

129

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Construire creşă de cartier Donath nr. 238

4,213,654.00

130

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Pod peste râul Someşul Mic pe strada G. Garibaldi (Pod Garibaldi) din mun. Cluj-Napoca

5,071,974.48

131

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Pod peste râul Someşul Mic situat pe strada Porţelanului  din Municipiul Cluj-Napoca (podul Porţelanului)

6,399,579.28

132

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Pod peste râul Someşu Mic pe strada Traian (podul Traian) din municipiul Cluj-Napoca

6,426,434.09

133

MUNICIPIUL DEJ

Reabilitarea şi dotarea Creşei din Municipiul Dej, str. Regina Maria, nr. 19, judeţul Cluj

1,759,250.42

134

MUNICIPIUL DEJ

Reabilitarea, extinderea şi dotarea grădiniţei cu program prelungit Lumea Piticilor, municipiul Dej, str. Aurora, nr. 3, Municipiul Dej, judeţul Cluj

4,581,713.64

135

MUNICIPIUL DEJ

Realizarea şi dotarea grădiniţei cu program prelungit Junior, str. Înfrăţirii nr. 30, Municipiul Dej, judeţul Cluj

2,719,297.22

136

MUNICIPIUL DEJ

Construire pod peste Valea Jichiş (Salca), pe strada Slatinei, în municipiul Dej

972,524.00

137

MUNICIPIUL GHERLA

Modernizare drum comunal DC 39 Gherla-Sacalaia

1,908,727.00

138

MUNICIPIUL TURDA

Reabilitare şi modernizare Liceul Liviu Rebreanu, în municipiul Turda, str. Tineretului nr. 6, judeţul Cluj în vederea desfăşurării în bune condiţii a procesului educational

3,275,843.20

139

MUNICIPIUL TURDA

Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială Avram Iancu, în municipiul Turda, str. Rapsodiei nr. 1, judeţul Cluj în vederea desfăşurării în bune condiţii a procesului educaţional

743,702.00

140

MUNICIPIUL TURDA

Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială Teodor Murăşanu în municipiul Turda, str. Dr. Ioan Raţiu nr. 53, judeţul Cluj în vederea desfăşurării în bune condiţii a procesului educaţional

2,578,695.60

141

MUNICIPIUL TURDA

Reabilitare şi modernizare Şcoală Profesională Poiana, în municipiul Turda, str. Câmpiei nr. 51, judeţul Cluj în vederea desfăşurării în bune condiţii a procesului educaţional

1,052,764.40

142

MUNICIPIUL TURDA

Reabilitare si modernizare  străzi în municipiul Turda-CARTIERUL INDUSTRIAL-Lot 2

10,714,167.00

143

MUNICIPIUL TURDA

Reabilitare si modernizare  străzi în municipiul Turda-CARTIERUL INDUSTRIAL-Lot 3

12,892,206.00

144

NEGRENI

Alimentare cu apă inclusiv branşamente în localităţile Negreni şi Bucea, comuna Negreni, judeţul Cluj

13,764,824.00

145

NEGRENI

Extindere şi dotare Scoală Gimnazială cu cls. I-VIII Negreni, nr 205, Localitatea Negreni, Comuna Negreni, Judeţul Cluj

1,373,332.07

146

NEGRENI

Construire şi dotare dispensar medical în satul Negreni, comuna Negreni, judeţul Cluj

1,656,883.41

147

NEGRENI

Pod pe strada Barburas peste râul Crişul Repede, din localitatea Bucea şi Pod pe strada Scurta, peste Crişul Repede din localitatea Negreni, comuna Negreni, judeţul Cluj

4,138,557.72

148

NEGRENI

Pod pe strada Chervizia, peste râul Crişul Repede, din localitatea Negreni şi pod pe strada Precup, peste râul Crişul Repede din localitatea Negreni, comuna Negreni, judeţul Cluj

3,935,362.72

149

ORAŞ HUEDIN

Modernizare drumuri în Cetatea Veche din oraşul Huedin

11,245,400.97

150

PĂLATCA

Extinderea reţelelor de apă în loc. Petea şi Pălatca

809,829.00

151

PĂLATCA

Reabilitare drum DJ 161K (Sava) - Podul Fanatelor, comuna Pălatca

554,416.00

152

PETREŞTII DE JOS

Construire dispensar comunal uman în comuna Petreştii de Jos 

1,279,959.24

153

PLOSCOŞ

Modernizare DC 69 şi DC 64 în comuna Ploscoş, jud. Cluj

6,372,519.96

154

POIENI

Reţea de canalizare în localitatea Bologa, comuna Poieni, judeţul Cluj

4,507,850.90

155

POIENI

Reabilitare, modernizare şi dotare în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare la şcoala cu clasele I-VIII "Aurel Munteanu", din Valea Draganului, comuna Poieni, judeţul Cluj

777,529.95

156

POIENI

Modernizare, extindere şi dotare cabinet medical din localitatea Valea Draganului, comuna Poieni, judeţul Cluj

747,530.79

157

RECEA-CRISTUR

Modernizare drumuri şi străzi în comuna Recea-Cristur şi comuna Recea-Cristur din jud. Cluj

12,955,077.80

158

SĂCUIEU

Reabilitare/Modernizare şcoala cu clasele I-VIII Rogojel

1,121,670.95

159

SĂCUIEU

Reabilitare/Modernizare şcoala cu clasele I-VIII Săcuieu

530,792.16

160

SĂCUIEU

Modernizare drumuri în satele Rogojel şi Visagu, comuna Săcuieu, judeţul Cluj

10,612,523.77

161

SĂNDULEŞTI

Extindere şi modernizare sediu primărie în localitatea Sănduleşti, com. Sănduleşti, jud. Cluj

300,000.00

162

SĂNDULEŞTI

Lucrari de reabilitare reţea de iluminat public în comuna Sănduleşti judeţul Cluj

250,000.00

163

SÂNMĂRTIN

Reabilitarea şi modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Sânmartin, jud. Cluj

652,743.06

164

SÎNPAUL

Extindere şi modernizare reţele de apă şi apă uzată din comuna Sînpaul, judeţul Cluj

12,800,000.00

165

SÎNPAUL

Extindere, modernizare şi dotare Şcoala Ioan Alexandru din comuna Sînpaul, judeţul Cluj

2,350,000.00

166

SÎNPAUL

Modernizarea şi reabilitarea clădirii dispensarului uman din localitatea Sînpaul, comuna Sînpaul, judeţul Cluj

780,000.00

167

SÎNPAUL

Asfaltare drumuri de interes local din Satul Berindu, comuna Sînpaul, judeţul Cluj

2,200,000.00

168

SUATU

Reabilitare şi dotări dispensar uman în localitatea Suatu, com. Suatu, jud. Cluj

970,000.00

169

TRITENII DE JOS

Reţea de canalizare în satul Pădureni, comuna Tritenii de Jos, judeţul Cluj

4,869,709.39

170

TURENI

Modernizare infrastructură rutieră în comuna Tureni, judeţul Cluj

5,668,178.43

171

ŢAGA

Extindere reţea de alimentare cu apă în localităţile Ţaga, Santioana, Santejude, com. Ţaga, judeţul Cluj

1,659,780.00

172

UNGURAŞ

Reparatie capitală Şcoală Gimazială Batin, comuna Unguraş, judeţul Cluj

812,218.00

173

VAD

Modernizare Şcoală Gimnazială în satul Vad, comuna Vad, judeţul Cluj

3,667,104.00

174

VAD

Extindere modernizare infrastructură rutieră în comuna Vad, judeţul Cluj

7,970,831.23

175

VAD

Lucrări de reparare şi modernizare iluminat public în comuna Vad, judetul Cluj

467,588.53

176

VALEA IERII

Modernizare Şcoala Gimnazială în comuna Valea Ierii, judeţul Cluj

3,866,072.00

177

VALEA IERII

Modernizare drumuri de interes local în comuna Valea Ierii, judeţul Cluj

5,106,485.16

178

VULTURENI

Modernizare/asfaltare drum comunal DC 148A Şoimeni km 0+000-km 2+000, comuna Vultureni, judeţul Cluj

1,032,484.00

 

dle templates freefilm online


Categoria: VOX POLITICA

Ati intrat ca userul nelogat. Va rugam sa intrat in cont-ul d-voastra.
Va recomandam sa va inregistrati daca nu aveti cont.


Reclama

Reclama